Kan du inte ta emot MMS? Vi hjälper dig!

Uppdaterad

person tar emot MMS

Att inte kunna ta emot MMS på din iPhone eller Android-enhet kan såklart vara frustrerande, särskilt när du missar viktiga bilder och videos. Här i vår guide kan du läsa om några vanliga orsaker till detta problem och hur du kan lösa dem.

Vanliga orsaker till att du inte kan ta emot MMS

 • Dataanslutning saknas: MMS kräver en aktiv mobildataanslutning, så om mobildata är avstängt kan du inte ta emot MMS.

 • Felaktiga APN-inställningar: Access Point Name (APN) inställningarna styr mobildataanslutningen. Om dessa är felaktiga kan det hindra MMS-mottagning.

 • Fullt lagringsutrymme: Om telefonens lagringsutrymme är fullt kan det blockera nya meddelanden, inklusive MMS.

 • Felaktiga meddelandeinställningar: Konfigurationer i meddelandeinställningarna kan påverka mottagandet av MMS.

 • Operatörsproblem: Problem hos din mobiloperatör kan tillfälligt påverka MMS-tjänsterna.

Åtgärder för att kunna ta emot MMS

 • Kontrollera dataanslutningen: Se till att mobildata är aktiverat på din enhet.
  iPhone: Gå till Inställningar > Mobilnät och slå på Mobildata.
  Android: Gå till Inställningar > Nätverk och Internet > Mobildata och slå på Mobildata.

 • Kontrollera och justera APN-inställningar:
  iPhone: Gå till Inställningar > Mobilnät > Mobildatanätverk och kontrollera att APN-inställningarna är korrekta.
  Android: Gå till Inställningar > Nätverk och Internet > Mobila nätverk > APN och justera inställningarna enligt din operatörs rekommendationer.

 • Frigör lagringsutrymme: Radera onödiga appar, bilder eller filer för att skapa utrymme för nya meddelanden.

 • Granska meddelandeinställningar:
  iPhone: Gå till Inställningar > Meddelanden och se till att MMS-meddelanden är aktiverade.
  Android: Gå till Meddelanden-appen > Inställningar och kontrollera att MMS-meddelanden är aktiverade.

 • Starta om enheten: En enkel omstart kan ofta lösa tillfälliga programvaruproblem.

 • Uppdatera programvaran: Se till att din enhet har den senaste programvaruuppdateringen för att undvika kompatibilitetsproblem.

 • Kontakta operatören: Om problemet kvarstår, kontakta din mobiloperatör för att kontrollera eventuella driftstörningar eller kontorelaterade problem. Här hittar du kontaktuppgifter tilll de vanligaste operatörerna.

Genom att följa dessa steg kan du ofta lösa problemet med att inte kunna ta emot MMS på din iPhone eller Android-enhet. Om problemet ändå kvarstår kan det vara bra att söka professionell hjälp eller support från tillverkaren.