PTS har nu fördelat över 1 miljard i bredbandsstöd för 2023

rulle med fiberkablar som ska grävas ner

PTS har nyligen fördelat 1,22 miljarder i bredbandsstöd år 2023 och det är fördelat på 314 projekt i alla Sveriges regioner. I praktiken innebär det att 16 085 byggnader i Sveriges glesbygd kommer inom tre år att ha möjlighet att ansluta till snabbt bredband. Detta menar PTS är en mycket viktig pusselbit i vår digitala samhälle.

Kort om 2023 års bredbandsstöd

  • Alla Sveriges regioner har fått del av bredbandsstödet
  • Byanäten fick bidrag för cirka 60 procent sina sökta projekt
  • Kommuner och kommunala bolag har fått bredbandsstöd för betydligt fler projekt 2023 jämfört med 2022

Du kan också läsa mer här om ansökningarna till bredbandsstöd 2023.

Beviljat bredbandsstöd per region

Sammanställning Norrland Svealand Götaland Totalt
Beviljat belopp (MSEK) 323 373 475 1 171
Beviljade projekt (antal) 64 110 140 314

PTS uppdrag om bredbandsstöd

PTS har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av Sverige. Uppdraget utgår ifrån regeringens bredbandsstrategi. PTS är också ansvarig myndighet för bredbandsutbyggnad.

Inom detta myndighetsuppdrag ska PTS ska verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige. Där kommersiella aktörer inte investerar och drar fiber ska PTS verka för att också exempelvis perosner i glest befolkade områden får tillgång till snabbt bredband.

Källa: PTS.se