bredbandsval.se

Öppen fiber

Öppen fiber till villa

Öppen fiber växer sig allt starkare runt om i Sverige. Konsumenters möjlighet att ta del av flera konkurrerande operatörer och erbjudande, där operatörerna ständigt måste vara på tårna, har skapat attraktiva tjänster i de öppna näten.

Hur får jag öppen fiber till villa?

Bor du i villa kan beställa öppen fiber när det genomförs fibergrävning i ditt område. Vanligtvis få hushållen information och ett erbjudande om att beställa fiberanslutning via posten av den aktör som gräver i området. Det är självklart alltid frivilligt att ansluta sin villa.

Om du bor du i ett område där det tidigare dragits in öppen fiber med din vill ej är ansluten kan du vanligtvis beställa en efteranslutning. Det finns dock inga garantier för när i tiden din villa kan efteranslutas.

Har det ännu ej dragits fiber i ditt område kan du anmäla intresse hos de stora fibergrävarna i Sverige, exempelvis Telia eller IP-Only.

Vad kostar det med öppen fiber till villa?

Att dra in öppen fiber kostar vanligtvis cirka 15.000-30.000 och är en engångsavgift. Väljer du att inte nyttja fibern sedan så kostar det ingenting. Finns vanligtvis inga underhållskostnader eller behov av serviceavtal eller motsvarande. Det kan också vara dyrare beroende på vilka markarbeten som behöver göras, hur terrängen ser ut m.m. Vanligtvis är det billigare att beställa fiberindraging när flera hushåll gör det samtidigt då man ”delar på etableringskostnaden”.

Hur fungerar själva fiberanslutningen av öppen fiber till villa?

Vanligtvis bokas ett projekteringsmöte av entreprenören som ansvarar för fiberindragningen i villan. Vid detta möte gås det igenom förutsättningar för tomt och bostadshus och kommer överens om var fiberkabel ska gå in i bostaden. I vanliga fall grävs fiberkabel ner i marken i ett mindre dike fram till bostaden.

Beställning av bredbandstjänster i öppen fiber till villa

Efter installation av fiber och medieomvandlare är det fritt fram att beställa tjänster från de tjänsteleverantörer som finns i det öppna nätet. Sök efter öppen fiber till villa på dina adress och välja bland de erbjudanden och kampanjer som operatörerna har tillgängliga.

Öppen fiber till lägenhet

Hur får jag öppen fiber till lägenhet?

I flerbostadshus eller lägenheter är det föreningen eller hyresvärden som ansvarar för att ansluta fastigheten till ett öppet nät. Som enskild lägenhetsinnehavare är det således svårt att själv ansluta till ett öppet nät om inte hyresvärden eller föreningen gör det för samtliga lägenheter.

Vad kostar det med öppen fiber till lägenhet?

För flerbostadshus är det svår att ge ett generellt svar vad det kostar att ansluta fastigheten till ett fibernät och bygga ett LAN (lokalt nätverk) inom fastigheten. Flera sakar spelar in, däribland; hur många lägenheter det är i fastigheten, görs ett gruppavtal samtidigt, hur många år är det då bundet etc.

Hur fungerar själva fiberanslutningen av öppen fiber till lägenhet?

Fiberanslutningen sker vanligtvis till ett källarutrymme och sedan installeras ett lokalt nätverk med dragningar till alla enskilda lägenheter.

Beställning av bredbandstjänster i öppen fiber till lägenhet

Efter installation av ett öppet nät i en lägenhet är det fritt fram att beställa tjänster hos de tjänsteleverantörer som finns i nätet. Sök efter öppen fiber till lägenhet på din adress och välja bland de erbjudanden och kampanjer som operatörerna har tillgängliga.