Kabel-tv

Uppdaterad 2 december 2021

Om du tar emot tv via kabel-tv är du i gott sällskap. Kanske bor du i det som tidigare kallades “Com Hem-hus”? Trots utvecklingen av nya tekniker för att ta emot tv är kabel-tv faktiskt fortfarande den vanligaste infrastrukturen för TV i Sverige. Enligt rapporter från PTS har antalet kabel-tv-abonnemang dock sjunkit något de senaste åren.

Här går vi igenom kabel-tv. Vad är kabel-tv? Hur fungerar det? Vilken anslutning och tv-box krävs? Vilka kanaler ingår i kabel tv, och vilka leverantörer levererar kabel-tv?


Jämför bredband och TV-paket på din adress!
Sök på din adress och hitta bredband och TV-paket för dig.


Vad är kabel-tv

Kabel-tv är en teknik för att leverera tv med hjälp av radiofrekvenssignaler som överförs via koaxialkabel. Man delar in kabel-TV-distribution i två typer – analog och digital kabel-tv. Den 8 september 2020 övergick dock Tele2, som är den största leverantören av kabel-tv i Sverige, till att enbart sända sitt tv-utbud digitalt.

Koaxialkabel som används för tv-signaler kan även användas för att ge hushåll internetanslutning och bredband via kabel-tv. För att datakommunikation ska vara möjlig krävs dock att nätet är returaktiverat, det vill säga anpassat och förstärkt så att signaler i koaxialkablarna inte bara kan gå från operatör till abonnent (ta emot data), utan också från abonnent till operatör (skicka data).

På senare tid har leverantörerna börjat uppgradera sina kabel-nät med fiber för att förbättra prestandan och möjliggöra högre datahastigheter. Dessa hybridlösningar benämns ibland “FiberKoax”.

Hur fungerar kabel-tv?

Till skillnad från marksänd tv, där tv-signalen sänds i luften via radiovågor till en mottagande tv-antenn, distribueras kabel-tv från en sändare till en huvudcentral via nedgrävda kablar i det som kallas stamnät. Från huvudcentralen skickas signalerna vidare ut via kabel till de anslutna fastigheterna och de hushållen.

Kabelnätet i fastigheter kan i sin tur vara dragna som “stjärnnät” eller “kaskadnät”. I ett stjärnnät dras en separat kabel till varje lägenhet medan ett kaskadnät innebär att en och samma kabel dras runt i fastigheten med en mindre anslutning till respektive lägenhet.

Kabel-tv box

När du tecknar ett abonnemang för kabel-tv erbjuder TV-leverantören oftast hyra eller köp av TV-box. Boxen är då av typen DVB-C (Digital Video Broadcasting - Cable) och är anpassad för att att anslutas till Kabel-TV-uttaget med antennsladd.

dvbc logo

För att få tillgång till kanalerna krävs att en antennkabel kopplas in mellan antennuttaget i väggen (märkt "TV") och en tv med DVB-C. Om man använder digitalbox utav typen DVB-C kopplas antennkabeln istället mellan antennuttaget och digitalboxen. Mellan digitalboxen används ofta HDMI-kabel (eller ibland SCART-kabel).

Om du har ett tv-abonnemang förs ett så kallat programkort (som skickas ut från leverantören) in i boxen för att få tillgång till rätt kanalpaket.

Vilka kanaler ingår i kabel tv?

Kanalutbudet för de med kabel-TV är normalt väldigt brett. Ofta ingår ett antal analoga kanaler i en grundavgift till fastighetsägaren eller en bostadsrättsförening och sedan finns möjlighet för de enskilda hushållet att beställa ett TV-paket (betal-tv-paket) med digitala kanaler.

För att enbart se på abonnemangsfria tv-kanaler behövs inget programkort. De mest populära kanalerna såsom SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen, SVT Barn och sänds abonnemangsfritt i digital form i alla anslutna hus.

Vilka kanaler som ingår i grundutbudet varierar dock mellan fastigheter och den TV-leverantör du har.

Kan jag kan få kabel-tv?

Kabel-tv levereras både analogt och digitalt. Trots att kabel-tv fortfarande är den vanligaste TV-tekniken så är det inte säkert att din fastighet är ansluten till ett kabel-nät. Det enklaste sättet att avgöra om din bostad är ansluten till ett kabel-nät är genom att kolla uttagen i bostaden. Om du har ett kabel-TV-uttag (tre hål i väggen) med en markering för “TV” så kan du titta på kabel-tv.

När du använder vår tjänst får du snabbt svar på om du är ansluten till ett kabel-nät samt vilken leverantör som äger nätet. Klicka på respektive leverantör och “visa mer info” för att se vilken typ av anslutning din bostad har.

Leverantörer av kabel-tv

Vilken som är din leverantör av kabel-tv beror på vilket nät du är ansluten till. Tack vare Tele2s förvärv av Com Hem är Tele2 den största operatören men även Telenor, Telia och Sappa har kabel-tv nät och abonnenter inom kabel-tv.

Alternativ till kabel-tv

Om du inte bor på en adress med kabel-tv-nät eller inte vill välja kabel-tv kan du undersöka alternativen:

  • Tv via fiber (IPTV): Den nya standarden för att se på TV, även kallad bredbands-tv, internet-tv och tv via fiber. Kräver anslutning till ett fibernät eller stadsnät. Stort utbud av leverantörer och kanaler.
  • Tv via ADSL (IPTV): För den som vill titta på tv via bredbandet men som saknar fiberanslutning. Färre TV-leverantörer att välja mellan men stort kanalutbud. Ingen framtidssäkrad lösning.
  • Parabol tv: Med en parabolantenn kan du som inte kan få IPTV, och som inte vill ha marksänd tv, ta emot tv via satellit och få stor signalkapacitet, knivskarp bild och kristallklart ljud.
  • Marksänd tv (via antenn): Klassisk linjär tv som levereras digitalt. Fungerar dock enbart för den som kan ha tv-antenn. För bredare kanalutbud krävs digitalbox och paket från Boxer.
Till alla blogginlägg

Hitta det bästa bredbandet för just dig

Spendera inte timmar på att leta och jämföra internetleverantörer.

Vi gör det åt dig på mindre än en minut, helt gratis. Sök på din adress här.

"placeholder"