SKI för digital-TV och streaming 2023

Uppdaterad

SKI TV och streaming

I september varje år genomför Svenskt Kvalitetsindex (SKI) en kundnöjdhetsundersökning inom telekommarknaden. Sedan 2008 innehåller studien även resultat för kundnöjdheten bland kunder som köper Digital-TV. 2017 utvidgades studien till att även undersöka kundnöjdheten bland de som betalar för streamingtjänster.

I denna artikel går vi igenom de senaste publicerade resultaten från 2022 års SKI-studie av digital-TV och streaming (betalda streamingtjänster) som släpptes 2022-10-24.

Resultaten för kundnöjdhet på bredbandsmarknaden har vi publicerat i en separat artikel om SKI för bredband.

Om SKIs kundnöjdhetsundersökning

Undersökningen utförs av SKI genom telefonintervjuer. För att få jämförbarhet mellan de som jämförs samt över tid ställs frågor baserad på en metod som utvecklats av SKI sedan 1989.

I listorna nedan återfinns inte alla TV-leverantörer i Sverige och streamingtjänster, utan endast de som valt att vara med i undersökningen.

Kundnöjdhet Digital-TV

Inom telekomsektorn har digital-TV generellt sett fått lägre kundbetyg. Även 2023 är betygen lägre än för andra produkter och förändringarna jämfört med föregående år är små.

TV-leverantör SKI 2023 SKI 2022 SKI 2021
Telia 61,4 59,0 67,5
Boxer 59,8 61,5 59,9
Sappa 59,8 58,0 61,9
Telenor 59,7 62,0 64,5
Tele2 59,7 61,0 62,1
Övriga 57,6 68,2 62,6
Allente 57,2 58,1 65,6

Snitt för branschen var 59,0 (2023), 60,3 (2022) och 63,1 (2021).

Kundnöjdhet streaming

Netflix har länge varit streamingfavoriten bland kunderna, men detta har ändrats under 2023. Istället är det Disney+ och HBO Max som kunderna gillar bäst. Sammantaget har betygen för streamingtjänsterna något sjunkit jämfört med tidigare.

Streamingtjänst SKI 2023 SKI 2022 SKI 2021
Disney+ 73,6 - -
HBO Max 73,2 68,8 68,5
Discovery+ 73,2 69,2 68,7
Viaplay 70,8 66,1 67,8
Prime video 69,4 - -
Övriga 69,3 73,9 73,5
Netflix 66,7 73,9 71,6
TV4 Play 66,3 - -

Snitt för branschen var 69,0 (2023), 69,8 (2022) och 68,7 (2021). Cmore ingår i TV4 plays siffror ovan.

Hur ska man tolka resultaten?

  • SKI kundnöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100.
  • Enkelt förklarat kan man säga att branscher och företag som får betyg under 60 i kundnöjdhet har stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar.
  • Betyg över 75 pekar på en stark relation mellan kund och företag.

Läs mer om SKI här.