SKI för digital-TV och streaming 2022

Uppdaterad

SKI TV och streaming

I september varje år genomför Svenskt Kvalitetsindex (SKI) en kundnöjdhetsundersökning inom telekommarknaden. Sedan 2008 innehåller studien även resultat för kundnöjdheten bland kunder som köper Digital-TV. 2017 utvidgades studien till att även undersöka kundnöjdheten bland de som betalar för streamingtjänster.

I denna artikel går vi igenom de senaste publicerade resultaten från 2022 års SKI-studie av digital-TV och streaming (betalda streamingtjänster) som släpptes 2022-10-24.

Resultaten för kundnöjdhet på bredbandsmarknaden har vi publicerat i en separat artikel om SKI för bredband.

Om SKIs kundnöjdhetsundersökning

Undersökningen utförs av SKI genom telefonintervjuer. För att få jämförbarhet mellan de som jämförs samt över tid ställs frågor baserad på en metod som utvecklats av SKI sedan 1989.

I listorna nedan återfinns inte alla TV-leverantörer i Sverige och streamingtjänster, utan endast de som valt att vara med i undersökningen.

Kundnöjdhet Digital-TV

TV-leverantör SKI 2022 SKI 2021
Övriga 68,2 62,6
Telenor 62,0 64,5
Boxer 61,5 59,9
Tele2 61,0 62,1
Telia 59,0 67,5
Allente 58,1 65,6
Sappa 58,0 61,9

F.d. Com Hem ingår i Tele2's siffror ovan. Snitt för branschen var 60,3 (2022), 63,1 (2021)

Kundnöjdhet streaming 2022

Streamingtjänst SKI 2022 SKI 2021
Netflix 73,9 71,6
Övriga 73,9 73,5
C More 69,4 64,6
Discovery+ 69,2 68,7
HBO Max 68,8 68,5
Viaplay 66,1 67,8

Snitt för branschen var 69,8 (2022), 68,7 (2021)

Hur ska man tolka resultaten?

  • SKI kundnöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100.
  • Enkelt förklarat kan man säga att branscher och företag som får betyg under 60 i kundnöjdhet har stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar.
  • Betyg över 75 pekar på en stark relation mellan kund och företag.

Läs mer om SKI här.