Ledningskollen, allt du behöver veta

Uppdaterad 13 januari 2021

Ska du skaffa nytt bredband via fiber och behöver gräva lite? I detta blogginlägg informerar vi om Ledningskollen, dess faktiska syfte och hur du kommer igång. Syftet med Ledningskollen är att underlätta kommunikation mellan ägare av ledningar, kablar och annan infrastruktur och de som vill veta var dessa finns.

Hela tjänsten finansieras med offentliga medel via PTS, Svenska Kraftnät och Trafikverket. Både att registrera sina nuvarande och planerade ledningsnät samt skapa ärenden i Ledningskollen är kostnadsfritt.

Vad är Ledningskollen?

Ledningskollen är en enkel tjänst som underlättar grävarbeten för alla inblandade aktörer. Du som ska gräva in exempelvis bredband via fiber på den egna tomten kan använda Ledningskollen för att snabbt och enkelt få besked om var eventuella ledningar och kablar är nergrävda.

Ledningskollen är en helt gratis webbtjänst som du använder för att:

 • Få information om var ledningar och annan infrastruktur finns installerade.
 • Skydda ledningar mot eventuell avgrävning.
 • Förenkla och även samordna grävarbeten.

Vem är Ledningskollen till för?

Både privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner eller andra som ska planera eller utföra diverse markarbeten har nytta av Ledningskollen.

Tips! Tänk på att om du gräver på en plats utan att först göra en förfrågan via Ledningskollen till eventuella ledningsägare innebär en stor risk. Du som gräver av en ledning kan bli betalningsskyldig!

Hur fungerar ledningskollen?

Först skapar du konto i Ledningskollen, du loggar sedan in och skapar ett ärende genom att mata in nödvändig information om det grävarbete du ska genomföra. Informationen skickas till ledningsägare anslutna till Ledningskollen med infrastruktur i närheten av området frågan gäller. Sedan svarar de ledningsägare som har sina ledningar i området där du ska gräva kring eventuella restriktioner.

Flera skäl till att använda ledningskollen

Genom att använda Ledningskollen:

 • Får du kontakt med flera ledningsägare på samma gång och minskar risken för att du inte får all information du behöver
 • Behöver du sitta i telefon och vänta
 • Behöver ledningsägarna inte hantera eventuella ärenden där de inte har ledningar
 • Markerar du själv in grävområdet på en digital karta

Bli användare

 • För att kunna få reda var ledningar finns och komma i kontakt med ledningsägare för att t.ex. begära ledningsanvisning/kabelanvisning behöver du bli användare. Det är enkelt och helt gratis. Klicka här för att komma igång.

Starta ett ärende

Dessa steg behöver du genomföra för att skapa dit ärende:

 1. Registrera dig som användare på www.ledningskollen.se.
 2. Rita in och markera ditt önskade grävområde på en karta.
 3. Ange vilka aktörer som berörs.
 4. Kontaktinformation dit du önskar ditt underlag.
 5. Eventuell kompletterande information.
 6. Ärendeöversikt, sammanställning av dina uppgifter.
 7. Ditt ärende hos Ledningskollen är nu skapat!
Till alla blogginlägg

Hitta det bästa bredbandet för just dig

Spendera inte timmar på att leta och jämföra internetleverantörer.

Vi gör det åt dig på mindre än en minut, helt gratis. Sök på din adress här.

"placeholder"