MKB Net 2.0

MKB Net 2.0

MKB Net AB är ett helägt dotterbolag till MKB Fastighets AB som ägs av Malmö Stad. MKB Net har byggt ett fibernät (stadsnät) och ett kabel-TV nät som förser MKB Fastighets kunder med digitala tjänster. MKB Net äger och driftar hela nätet, d.v.s. bas-, områdes- och fastighetsnät.

Se om du kan få bredband från MKB Net 2.0:

Sök på din adress

Adress

MKB Triangeln
Box 50405
20214 Malmö