TPTEST – Bredbandskollens föregångare

Uppdaterad

TPTEST skärmbild

IT-kommissionen, regeringens rådgivare i IT-frågor mellan 1998 och 2003, identifierade tidigt behovet av ett verktyg för att testa bredbandsuppkopplingen i hemmet. För att möjliggöra mätning av bredbandshastigheten lät IT-kommissionen, i början av 2000-talet, utveckla verktyget TPTEST. TPTEST blev därmed föregångaren till det som idag kallas Bredbandskollen.

I början av 2000-talet hade bredband, och en snabb och stabil internetuppkoppling, vuxit fram som en allt viktigare fråga för svenska folket. Ett tydligt tecken på detta var att IT-kommissionen löpande mottog mail från privatpersoner med kommentarer som "Detta kan inte vara bredband?!” och "Varför kan jag inte mäta min internethastighet?".

För att möjliggöra mätning av bredbandshastigheten lät IT-kommissionen utveckla ett verktyg som man kallade TPTEST.

Vad är TPTEST?

TPTEST (The internet performance test suite) var ett datorprogram baserat på öppen källkod som togs fram av IT-kommissionen för att möjliggöra mätning av internethastighet.

TPTEST lanserades 29 augusti 2001 och är föregångaren till det populära mätverktyget som vi idag känner som Bredbandskollen. Vid årsskiftet 2001/2002 var programmet i full drift och blev snabbt en succé. År 2005 gjordes varje dag över 25,000 tester.

Programmet kom senare att vidareutvecklades av Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Internetstiftelsen), Post- och telestyrelsen och Konsumentverket.

TPTEST uppdateras inte längre och sedan 2007-01-31, när den sista versionen av TPTEST (TPTEST 5.0) släpptes, på plattformen sourceforge.net hänvisar man istället till Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Internetstiftelsen).

Hur fungerade TPTEST?

Genom att ladda ner ett cirka 1.5 Mb stort program från TPTEST:s webbsida och installera programvaran TPTEST på sin Windows eller Mac kunde man testa bandbredden på sin nätverksförbindelse för att se om man fick den internethastighet man betalade för.

Programmet vidareutvecklades och släpptes i flera versioner men eftersom programmet inte supportades och till slut inte gick att installera på Windows eller OSX valde man att ta bort programmet. Istället utvecklades den populära tjänsten Bredbandskollen som idag använd av miljontals svenska internetanvändare varje vecka.

Tips! Läs mer om test av internethastighet i vår artikel om Bredbandskollen.