TPTEST – Bredbandskollens föregångare

Uppdaterad 8 januari 2021

TPTEST lanserades vid årsskiftet 2001/2002 och var föregångaren till mätverktyget Bredbandskollen. TP-test var ett datorprogram baserat på öppen källkod som togs fram av IT-kommissionen men som sedan vidareutvecklades av Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Internetstiftelsen), Post- och telestyrelsen och Konsumentverket.

Vikten av snabb och stabil uppkoppling ökar

I takt med att bredband och en snabb och stabil internetuppkoppling blev en allt viktigare fråga för svenska folket uppstod behovet av ett verktyg för att testa bredbandsuppkopplingen i hemmet. För att möjliggöra mätning av bredbandshastigheten lät IT-kommissionen utveckla ett verktyg som man kallade TPTEST.

Programmet blev snabbt en succé och 2005 gjordes varje dag över 25000 tester.

Hur fungerade TP-test?

Genom att ladda ner programmet TPTEST som var cirka 1.5 Mb stort från TPTEST:s webbsida och installera programvaran TPTEST på sin Windows eller Mac kunde man testa bandbredden på sin nätverksförbindelse för att se om man fick den internethastighet man betalade för.

Programmet vidareutvecklades och släpptes i flera versioner men eftersom programmet inte supportades och till slut inte gick att installera på Windows eller OSX valde man att ta bort programmet. Istället utvecklades den populära tjänsten Bredbandskollen som idag använd av miljontals svenska internetanvändare varje vecka.

Läs mer i vår blogg om Bredbandskollen och du hur mäter din hastighet där.

Snabbare internet?

Om du även råkar vara nyfiken på vad för typ av internetuppkoppling och vilka bredbandstjänster som finns tillgängliga på just din adress, sök gärna här på Bredbandsval.se. Snabbt och gratis. Då kan du även se om det finns andra alternativ och abonnemang med högre hastighet än vad du har i dagsläget.

Till alla blogginlägg