Parabol tv

Uppdaterad 8 september 2021

Parabol tv, att ta emot tv via satellit, har många fördelar jämfört med att ta emot tv via marknätet. Kanalutbudet är ofta större och det finns framförallt betydligt fler HD-program för alla som vill ha bättre bildkvalitet.

Här går vi igenom parabol tv. Vad är parabol tv? Hur fungerar tv via satellit? Vilken utrustning och tv-box krävs? Vilka kanaler ingår i parabol tv, och vilka leverantörer levererar tv via satellit?


Vad är parabol tv?

Parabol tv, eller satellit tv, är en TV-teknik som bygger på att leverantören skickar TV-signalen med radiovågor via en satellit i rymden som sedan tas emot med en parabolantenn. Parabolantennen kan användas av ett hushåll eller delas av flera hushåll.

Hur fungerar tv via satellit?

Konceptuellt liknar parabol TV marksänd tv på så sätt att det är ett “trådlöst system” för att leverera tv-program direkt till ett hushåll. Tv via satellit löser dock problemen med räckvidd och störningar som kan uppstå i marksänd tv på grund av geografiska förhållanden (att jorden är krökt) och att avståndet och sikten till närmsta TV-mast inte alltid är optimal.

Genom att stråla en signal av radiovågor från en sändningsstation via en satellit och sedan vidare till en kunds parabolantenn kan man ta emot olika TV-program beroende på leverantör, satellit och riktning på parabolantennen.

Sändningsstationen är navet för sändning av satellit tv. Vid sändningsstationen tar tv-leverantören emot signaler med TV-innehåll från olika källor såsom mediabolag och tillfälliga sändningsbussar. Sändningsstationen strålar i sin tur sändningssignalen till satelliter i rymden som befinner sig i en geosynkron bana runt jorden.

Cirka 3600 mil ut i rymden från ekvatorn finns den så kallade geostationära banan med ett pärlband av satelliter. Där är jordens dragningskraft lika stor som centrifugalkraften och satelliterna har en fri sikt och en fast position i förhållande till vår planet. Satelliterna tar emot signalerna från sändningsstationen och sänder dem till de hushåll som har parabolantenner.

På parabolantennen sitter ett eller flera LNB (Low Noice Block Converter), på svenska även kallat mikrovågshuvud, som omvandlar signalen från satelliten (eller satelliterna). LNB skickar signalen vidare via en kabel till mottagaren (TV-boxen) låser upp innehållet för att de ska kunna vissas på TVn.

Exempel på satelliter för svensk TV

Om du har, eller tidigare har haft, en parabolantenn på taket och ett abonnemang kopplat till parabol tv kan det hända att du känner igen namn som Astra 5°E, Sirius 5°E, Thor 1°W, Astra A4 eller Hotbird 13°E. Dessa lite kryptiska namn är namn på några av de mest kända satelliterna som levererar tv-signaler till de svenska hushållens parabolantenner.

Satelliterna är delvis döpta baserat på deras position i den geostationära banan som exempelvis; - Thor 1°W: Satellit som ligger en grad väst om 0-meridianen (Greenwich) som bland annat används av Telenor. - Astra 4A (Sirius): Satellit som används av Allente och ligger 4.8 grader öst om 0-meridianen 4.8°E.

Montering och installation av parabol tv

De leverantörer som erbjuder tv via parabol erbjuder nästan alltid montering och installation av en professionell installatör. För bästa möjliga TV-signal ska parabolen monteras och vändas i rätt riktning med fri sikt mot satelliten. Parabolen ska placeras högt på ett tak (skorsten), husvägg eller balkongräcke. Beroende på vilken satellit du vill ta emot signaler från ska du rikta parabolen i olika riktningar.

Kunder till Allente ska exempelvis montera och vända parabolen i söderriktning med fri sikt mot satelliten Astra 4A (Sirius). Om du önskar ta emot signaler från flera satelliter behövs flera microvågshuvuden.

Ta emot tv via satellit

För att kunna ta emot program via satellit måste du ha en parabolantenn, en digital-box av typen DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satellite) och ett TV-abonnemang.

DVB S logo

Från parabolen dras en kabel (oftast längs innerväggen) till en satellituttag. Digitalboxen av typ DVB-S ansluts till stellituttaget och till TVn, oftast med en HDMI-kabel. I de flesta fall installerar installatören även den medföljande tv-box som behövs för att kunna titta på tv.

För att få se de fria kanalerna via satellit krävs ett programkort från Allente (tidigare Canal Digital och Viasat) som sätts in i TV-boxen. Du betalar då en årsavgift för kortet och får tillgång till basutbudet.

Leverantörer av satellit tv

Antalet tv-abonnemang inom tv via satellit har sjunkit något de senaste åren och idag är det bara Allente som levererar tv via satellit i Sverige.

Att det ser ut på detta sätt kan delvis förklaras av hur avtalen med innehållsleverantörerna är ser ut. Hur TV levereras och konsumeras kommer sannolikt förändras i takt med att innehållsleverantörerna i större utsträckning börjar paketera och marknadsföra sitt innehåll direkt mot konsument. På så sätt blir innehåll inte längre på samma sätt bundet till fasta nät.

Fördelar och nackdelar med satellit tv

Fördelar

  • Ej adressberoende på samma sätt som fast infrastruktur (kabel-tv och IPTV).
  • Stor signalkapacitet och hög kvalitét på ljud och bild.
  • Stort utbud av digitala betalkanaler i HD.

Nackdelar

  • Svårare att komma igång då det eventuellt kräver montering och installation.
  • Om man bor i lägenhet kan det krävas tillåtelse från förening eller hyresvärd för att få montera en parabol.
  • Få leverantörer att välja på.

Alternativ till parabol tv

Om du inte vill eller kan ta emot parabol tv via satellit finns alternativen:

  • Tv via fiber (IPTV): Den nya standarden för att se på TV, även kallad bredbands-tv, internet-tv och tv via fiber. Kräver anslutning till ett fibernät eller stadsnät. Stort utbud av leverantörer och kanaler.
  • Tv via ADSL (IPTV): För den som vill titta på tv via bredbandet men som saknar fiberanslutning. Färre TV-leverantörer att välja mellan men stort kanalutbud. Ingen framtidssäkrad lösning.
  • Kabel-tv: Fortfarande den vanligaste formen av TV i Sverige sett till antal abonnemang. Kräver att bostaden är anslutan till ett kabel-nät.  Stort utbud av betalkanaler.
  • Marksänd tv (via antenn): Klassisk linjär tv som levereras digitalt. Fungerar dock enbart för den som kan ha tv-antenn. För bredare kanalutbud krävs digitalbox och paket från Boxer.
Till alla blogginlägg

Hitta det bästa bredbandet för just dig

Spendera inte timmar på att leta och jämföra internetleverantörer.

Vi gör det åt dig på mindre än en minut, helt gratis. Sök på din adress här.

"placeholder"