Marknet

Marknet

Marknet Fibers fibernät är ett så kallat öppet fibernät. Det innebär att Marknet Fiber äger och driver själva fibernätet medan de olika tjänsterna tillhandahålls genom flera olika leverantörer. När Marknet Fiber installerat fiberanslutningen till din bostad, fastighet eller ditt företag är du fri att själv välja och teckna avtal med tillgängliga tjänsteleverantörer för bredband, telefoni och tv.

Se om du kan få bredband från Marknet:

Sök på din adress

Adress

Mark Kraftvärme AB
511 80 Kinna