Vad betyder "404 Error" eller "404 Not Found"?

Uppdaterad

404 not found

Här går vi igenom och förklarar vad "404 error" och "404 Not found" egentligen innebär.

Vad innebär "404 Error"?

Ibland när du surfar till en hemsida så får du upp ”404 error”, "404 Not Found", Detta är en standardfelkod i HTTP-protokollet som innebär att webbsidan inte hittas av servern, och du då inte kan besöka sidan. Det kan också innebära att sidan inte finns alls.

En 404 indikerar bara att sidan inte finns just nu, men säger inget om sidan är permanent borttagen eller inte.

Vanliga anledningar till en "404"

Alla koder som börjar med 4XX innebär att felet finns på klientsidan och den bakomliggande orsaken är ofta den mänskliga faktorn.

Vanliga anledningar är:

  • Sidan har tagits bort.
  • Sidans hänvisning är felaktig.
  • Sidan heåller precis på att uppdateras.
  • Du har skrivit länken till sidan felaktigt. (stavat fel)

Är "404" samma sak som en bruten länk?

Att få en 404-felkod är ganska vanligt när besökare kommer till en webbplats efter att ha klickat på vad som brukar kallas för en ”död länk” eller en ”bruten länk”.

Själva uttrycket ”404” är vanligt och kan enkelt översättas "finns inte". 404-felkoden ska dock inte förväxlas med fall då själva servern inte hittas.