bredbandsval.se

Bredband via ADSL

Vad är bredband via ADSL?

Bredband via DSL eller "telejacket" är historiskt sett en vanligt förekommande form av fast bredband i Sverige. I folkmun säger man ofta att man har "bredband via kopparnätet" då bredbandet använder telefonnätet för att transportera signaler. DSL är en förkortning av Digital Subscriber Line. De två vanligaste formerna är ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) och VDSL (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line). Båda formerna är vanligt förekommande i Sverige.

Kan jag få bredband via ADSL?

Genom att söka i vår tjänst kan du enkelt som om du kan få bredband via adsl. Vi jämför flertalet operatörer på din adress och du kan jämföra priser och erbjudanden.

Utvecklingen för bredband via ADSL

Kulmen för DSL-tekniken var i Sverige år 2008 då det enligt Post och Telestyrelsen fanns nästan 1,6 miljoner abonnemang för privatkunder. I takt med att fibreringen av Sverige rullat på har antalet abonnemang minskat och var 31 december 2017 nere på knappt 700.000 abonnemang, en minskning med ca 900.000 abonnenter.

Telia, som äger stora delar av kopparnätet, har annonserat att de i flera områden stänger ner nätet helt, vilket såklart är problematiskt för de hushåll som inte ännu dragit in en alternativ fast uppkopplingsmöjlighet, vanligt vis fiber. Dessa hushåll kan dock välja andra alternativ för sitt bredband, t.ex. mobilt bredband eller bredband via parabol. Telia har publicerat en lista på de kommuner och orter som är drabbade av nedstängning av kopparnätet.

Hur snabbt är bredband via ADSL?

De nedströmshastigheter som erbjuds via ADSL är upp till 24 Mbit/s. För VDSL kan hastigheter upp till 60 Mbit/s erbjudas av operatörerna i Sverige. Dock är det beroende på hur nära telestationen som hushållet är placerat som avgör vilken hastighet det i praktiken som uppnås.