Stokab logo

Stokab

Stokab är ett bolag som äger, bygger, hyr ut och underhåller fibernät till företag i Stockholmsregionen. Bolaget, som ägs av Stockholms stad bildades 1994 med uppdraget att bygga, hyra ut och underhålla ett robust svartfibernät i Stockholmsregionen.

Vad är Stokab?

Stokab är ett nätägarbolag med drygt 100 anställda som ägs av Stockholms stad. Bolagets uppdrag är att bygga, hyra ut och underhålla ett robust fibernät till företag och organisationer i Stockholmsregionen.

Stokab är dock inte någon kommunikationsoperatör eller tjänsteleverantör utan levererar enbart svartfiber till företag och myndigheter. På så sätt skiljer sig Stokab från många andra stadsnät och operatörer i Sverige som erbjuder så kallad ”villa-fiber”.

Vad gör Stokab?

Tanken med Stokab är att man ska verka för att effektivisera fiberutbyggnaden i Stockholm och Mälardalen och påskynda digitaliseringen genom att erbjuda alla aktörer på marknaden möjlighet att hyra fiber på lika villkor och när de har behov.

När en operatör ansluter aktiv utrustning till Stokabs fibernät går förbindelsen att använda för exempelvis bredbandstjänster. Via Stokabs fibernät erbjuder sedan flera leverantörer tjänster för bredband, TV och IP-telefoni till slutkunder såsom företag och hushåll.

Många företag använder även Stokabs fibernät för att skapa interna och säkra nätverk mellan kontor.

Stokabs fibernät

Stokabs fibernät är s.k. svartfibernät. Genom att erbjuda företag möjlighet att hyra svartfiber slipper företagen själva gräva och dra egen fiber.

Stokab-nat (Källa: Stokab.se)

Stokabs nät täcker främst Stockholms kommun där man ansluter mer än 90% av Stockholms flerfamiljsfastigheter och merparten av alla kommersiella fastigheter. Nätet omfattar även öar i Stockholms skärgård och man erbjuder även fiberförbindelser till stadsnäten i Enköping, Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Södertälje.

Även om man som privatperson inte har en kundrelation till Stokab är det stor chans att man som boende i Stockholmsregionen är ansluten till fiber via Stokabs fibernät, antingen på jobbet eller i bostaden. Stokab hyr dock inte ut fiberförbindelser till privatpersoner eller levererar fiber till villaägare utan endast till kommersiella aktörer.

Stokabs nät är koncentrerat till Stockholms kommun men når även runt Mälardalen och ut till Skärgården.

Kontaktuppgifter Stokab

Besöksadress: Pastellvägen 6, Johanneshov
Telefon: +46 8 508 30 200
E-post: info@stokab.se