Ta bort personuppgifter på nätet

Uppdaterad

Ta bort personuppgifter

Det går att ta bort personuppgifter från flera söksidor på nätet. I denna guide går vi igenom steg för steg vad du behöver göra för att ta bort personuppgifter.

Våra personuppgifter finns ofta lättillgängliga på internet. Det finns dock flertalet åtgärder du kan vidta för att skydda din integritet online. I denna guide kommer vi att gå igenom hur du skyddar dina personuppgifter och ge flera tips på sätt att ta bort dina personuppgifter från internet och därmed minska dina digitala avtryck. Att ta bort dina personuppgifter från internet kan vara en tidskrävande process, men det är en viktig åtgärd för att skydda din integritet och säkerhet.

I Sverige är det Integritetsmyndigheten (IMY) som överser alla personuppgifter. Du kan läsa mer om personuppgifter och dina rättigheter på deras hemsida: www.imy.se.

Skydda dina personuppgifter

Här har vi satt ihop sex enkla steg som du kan göra redan idag för att skydda din personuppgifter.

1. Sök efter dina personuppgifter
Först och främst bör du söka på ditt eget namn och andra identifierande uppgifter på sökmotorer såsom Google och Bing. Notera var dina uppgifter finns och vilka webbplatser som delar dem.

2. Kontakta webbplatserna
Kontakta de webbplatser där dina personuppgifter finns publicerade. De flesta webbplatser har en kontaktavdelning där du kan begära borttagning av dina uppgifter. Var artig och specifik i din förfrågan. Nedan beskriver vi också hur du specifikt går tillväga för att ta bort dina uppgifter från hitta.se, eniro.se, Mrkoll.se, m.fl.

3. Använd GDPR som anledning
Inom EU, har du rätt enligt GDPR (General Data Protection Regulation) att begära borttagning av dina personuppgifter. Skicka en formell begäran enligt GDPR till relevanta webbplatser och följ upp om det behövs.

4. Ta bort innehåll på social media
Gå igenom dina konton på social media (Facebook, LinkedIn m.fl.) och ta bort allt innehåll som du inte vill ska vara offentligt. Tips är att också ändra dina sekretessinställningar för att begränsa vem som kan se din information.

5. Kontrollera appar på din telefon
Gå igenom apparna på din smartphone och se vilka behörigheter de har. Ta bort appar som begär onödiga personuppgifter.

6. Håll dina enheter upppdaterade
Uppdatera dina enheter och appar regelbundet för att dra nytta av de senaste säkerhetsuppdateringarna och skydda dig mot potentiella hot.

Rätt till radering av dina personuppgifter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att vända dig till verksamheter som behandlar dina personuppgifter och be att dina uppgifter raderas. Rätten att få dina uppgifter raderade kallas ibland även för rätten att bli bortglömd. Det innebär således att du har rätt att vända dig till exempelvis ett företag, en myndighet eller annan organisation som behandlar dina personuppgifter och be att dina uppgifter raderas.

Rätten till radering gäller exempelvis i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar det.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Den personuppgiftsansvariga utför en uppgift av allmänt intresse och det saknas berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
 • Om personuppgifterna rör barn och har samlats in när barnet skapat en profil i ett socialt nätverk.

Kan de som har mina uppgifter neka mig att ta bort dem?

Vanligtvis ska de som har dina uppgifter ta bort dem när du ber dem om det. Men ibland finns det undantag. De kan neka att ta bort dina uppgifter om:

 • Det behövs för att skydda andra viktiga rättigheter, som till exempel yttrandefrihet.
 • Det är en laglig skyldighet att behålla uppgifterna.
 • Uppgifterna behövs för allmänna intressen eller av myndigheter.
 • Uppgifterna behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande juridiska rättigheter.
 • Uppgifterna används för arkivändamål eller för vetenskapliga, historiska eller statistiska ändamål.
 • Det finns viktiga folkhälsoorsaker för att behålla uppgifterna.

Ta bort personuppgifter på Hitta.se

Om du vill ta bort din personuppgifter från Hitta.se behöver du först identifiera dig med BankID och sedan gå till sidan Kontakta oss/Ta bort mina uppgifter. Där kan du ta bort de uppgifter du inte vill ska visas hos dem. Du kan även meddela dem direkt via vanlig post att du vill ta bort dina personuppgifter. Du behöver då bifoga en kopia på giltig legitimation.

Skicka brev till Hitta.se på följande adress:
Hittapunktse AB, Kundservice
Sankt Eriksgatan 121D
113 43 Stockholm

Ta bort personuppgifter på Eniro

Vill du ta bort personuppgifter hos Eniro går du till deras söktjänst och söker på ditt namn. Logga sedan in med BankID för att uppdatera eller ändra din uppgifter. Du kan också skicka mejl till Eniros kundtjänst och meddela att du vill bli borttagen. Kom ihåg att uppge ditt personnummer. Du kan även meddela detta via vanlig post.

Mejladressen till Eniro är:
privatpersoner@eniro.com

Skicka brev till Eniro på följande adress:
Eniro Sverige
Box 4085
169 04 Solna

Ta bort personuppgifter på Mr.Koll

Den information som syns i Mrkoll har sitt ursprung hos myndigheterna. Den är tillgänglig för vem som helst via offentlighetsprincipen. Mrkoll uppdaterar och tillhandahåller telefonnummer från flera av de större operatörerna. Om ett nummer har listats som du inte vill ha synligt så kan du själv dölja det hos Mrkoll med hjälp av BankID. Tänk på att ditt nummer dock kan listas hos andra söktjänster, så rekommendationen är att att även begära att få det dolt hos din operatör där det har sitt ursprung.

Du kan själv också tillfälligt dölja din utdelningsadress hos Mrkoll. Under tiden din utdelningsadress är dold syns dock fortfarande ditt postnummer och ort. Du hanterar detta ärende själv hos MrKoll med hjälp av BankID.

Ta bort personuppgifter på Birthday.se

Önskar du att raderas hos Birthday.se behöver du kontakta dem. Då blir du bortplockad från det publika söket. Den information som presenteras i det inloggade läget för medlemmar grundas dock på ett utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen, dvs. på en grundlagsskyddad rätt att publicera uppgifter.

Mejladressen till Birthday.se är:
info@birthday.se

Postadress till Birthday.se
Berlock Information AB
Box 1008
745 27 Enköping