Listan: Här slutar ADSL att fungera

20 maj 2021

Bredband och fast hemtelefoni via telejacket, även kallat ADSL eller kopparnät, har redan stängts ned på många orter runt om i Sverige. Det byggs heller inga nya kopparnät längre.

Här går vi igenom allt du behöver veta om avvecklingen av kopparnätet och ADSL i Sverige. Varför avvecklas kopparnätet? Vad händer när ADSL försvinner? Vad ska man göra om man är berörd? Vilka kommuner och orter påverkades 2020, och vilka kommer att påverkas under 2021 och 2022?

Varför avvecklas kopparnätet?

Redan 2010 påbörjade Telia det långsiktiga arbetet med att ersätta kopparnätet med fiber och mobil teknik. Anledningen är att kopparnätet, som tidigare utgjorde stommen för fast telefoni och bredband i landet, har blivit för gammalt. Det gamla nätet har medfört höga driftskostnader och anses inte längre vara "framtidssäkrat", då den föråldrade tekniken inte har kapacitet att klara av de höga internethastigheter som efterfrågas.

Sedan 2016 genomförs därför löpande systematiska förändringar i Telias kopparnät som på sikt ska avvecklas för att övergå till fiber och mobilt bredband, en omställning som Telia benämner "Framtidens nät".

Stabil bredbandsuppkoppling ett måste

Digitaliseringen av det svenska samhället gör att en snabb och stabil bredbandsuppkoppling är ett måste både i hemmet och på jobbet. Enligt lagen har alla hushåll och företag (permanenta adresser) rätt till telefoni och bredband med nedladdningshastighet på 10 Mbit/s.

Leverantörer och nätägare genomför just nu därför stora satsningar för att bygga ut fibernätet och mobilnätet, medan delar av det gamla kopparnätet (telefonnätet) stängs ner. Även om nedsläckningen av telefonnätet och telestationerna har varit igång under ett antal år har den hittills fokuserats till glesbyggd och de orter där leverantören/nätägaren bedömt läget som kritiskt p.g.a. att telestationerna snart beräknas nå sitt “bäst före-datum”.

Vad ska man göra om man är berörd?

Eftersom Telia ersätter vanlig fast telefoni med lösningar via mobilnätet, och bredband via telejacket (ADSL) med fiber eller mobilt bredband behöver du som surfar och ringer via telejacket i de berörda orterna behöva beställa en alternativ bredbandslösning, såsom bredband via fiber, bredband via kabel-tv eller mobilt bredband i god tid före övergångsdatumet som anges i listan.

Du som är berörd ska även få information från Telia, eller din operatör, om detta.

Tips: Sök på din adress och se vilka bredband du kan beställa eller jämför mobilt bredband från alla stora svenska operatörer.

När kommer ADSL att försvinna?

Övergången från det kopparbaserade telefonnätet till andra lösningar sker successivt och beräknas påverka ca 20 000 kunder per år. Telia bedömer att de sista kopparförbindelserna kommer att stängas under 2026. Då kommer alltså fast telefoni via kopparnätet vara helt utfasat.

Kolla i listorna för att se vilka kommuner och orter påverkades 2020, och vilka som kommer att påverkas under 2021 och 2022.

Listan: Här slutade ADSL att fungera under 2020

Följande 184 kommuner påverkades av nedstängningen under 2020.

Listan: Här slutar ADSL att fungera under 2021 och 2022

221 kommuner påverkas när kopparnätet stängs ner allt mer under 2021. Under 2022 kommer ytterligare 145 kommuner och 299 orters telestationer att påverkas.

Till alla blogginlägg

Hitta det bästa bredbandet för just dig

Spendera inte timmar på att leta och jämföra internetleverantörer.

Vi gör det åt dig på mindre än en minut, helt gratis. Sök på din adress här.

"placeholder"