Utbyggnaden av fiber för bredband i Sverige

Uppdaterad

fiber

Här går vi igenom hur utbyggnaden för fiber ser ut i Sverige fortlöper och vad status är.

Vem gör kartläggningen för utbyggnad av fiber för bredband?

PTS (Post-och Telestyrelsen) är den myndighet som kartlägger utbyggnaden av fiber i Sverige.

Kartläggningen görs även för DSL (bredband via kopparnätet) och för kabel-tv samt för mobila bredband.


Jämför och beställ bredband via fiber!


Vilka varianter av fiberinkopplingar ingår i kartläggningen?

Med begreppet fiber avses såväl fiber till byggnaden (FTTB) som fiber till hushållet (FTTH). Däremot omfattas inte fiber till trottoarkanten (FTTC) i begreppet.

Vad är egentligen fiber?

Bredband via fiber är en accessteknik som ger hög prestanda. Av den anledningen är den lämplig för mycket kapacitetskrävande applikationer och för att leverera flera bredbandstjänster över samma access (exempelvis höghastighetsabonnemang på internet, IP-telefoni och högupplöst tv). Det kan både finnas öppen fiber och stängd fiber.

Andel av hushåll som har tillgång till fiber per år

Det rullar på bra med fibreringen av Sverige och de senaste åren får ca 5% fler varje år tillgång till fiber.

Andel av hushåll i Sverige med tillgång till fiber:

  • 2010 - 33%
  • 2014 - 54%
  • 2015 - 61%
  • 2016 - 66%
  • 2017 - 72%
  • 2018 - 77%

Kan jag få fiber?

Genom att söka efter bredband via fiber hos oss på bredbandsval.se kan du se om det redan finns fiber på din adress.


Jämför och beställ fiber på din adress!