Priset på bredband har ökat 23% på fem år

Uppdaterad

bredbandspriserna ökar

Få har missat den pågående energikrisen som gjort att elpriserna rusat i hela landet. I december 2022 var inflationstakten uppe i 10,7 procent. Vad som kanske är mindre känt, men som också påverkar hushållens privatekonomi och därmed känns i plånboken, är att även priset på bredband stigit kraftigt de senaste åren. Nu visar en unik prisanalys utförd av Bredbandsval.se i december 2022 att priset på bredband har stigit 23% på fem år.

Bredbandspriset har ökat mer än inflationen

I takt med att hemarbete blivit allt vanligare, under och efter pandemin, har ett välfungerande bredband blivit allt viktigare för de svenska hushållen. Samtidigt visar analysen att Bredband 100/100 Mbit/s, det internetabonnemang som flest svenskar fortfarande väljer, stigit 23% på fem år. I december 2022 kostade nämligen standardhastigheten i snitt 395 kronor per månad. Att jämföra med snittpriset i januari 2018, 320 kronor per månad.

Prisökningen på bredband är med andra ord dubbelt så stor som inflationen (prisökningarna på andra varor och tjänster). Som underlag till analysen har vi jämfört de svenska bredbandsleverantörernas listpriser och nykundspriser.

Skulle man fråga barnen om de helst vill att man stänger av vattnet eller bredbandet i två timmar så vet vi alla svaret”, säger Alexander Widell.

Bredbandsval kartlägger hela Sverige

Analysen, som är Sveriges största priskartläggning av bredband, bygger på en analys av bredbandspriser baserad på miljontals adressökningar på Bredbandsval.se. Analysen, som är unik i sitt slag, uppdateras löpande och finns även publicerad på Bredbandsvals sida om Bredband i Sverige. För att se priser, leverantörer som finns och vilka hastigheter som väljs på ortsnivå kan man gå vidare till respektive postorts egna sida.

Det lönar sig att jämföra bredband

Många internetleverantörer erbjuder kampanjer med rabatter, så kallade “nykundspriser”. Vad som är bra att känna till är att dessa priser ofta ligger cirka 20 till 25 procent under listpriset.

Genom att jämföra bredband och byta bredbandsleverantör går det därför ofta att hitta billigare bredband och sänka sin månadskostnad med så mycket som 100 kronor per månad, och ibland ännu mer.