Sornet

SorNet

SorNet är ett öppet fibernätnät i Sorsele kommun med fri konkurrens mellan bredbandsleverantörerna. Det betyder att det är fritt fram för tjänsteleverantörer att erbjuda sina tjänster i nätet till de boende som är anslutna till SonNet.

SorNet bredband

Den som letar efter bredband via fiber och är ansluten till bredbandsnätet i Sorsele (SorNet) har stor valfrihet att själv kunna välja leverantörer av olika tjänster och byta när man vill.

Om du inte är ansluten till SorNet och vill lära dig mer om de olika alternativen till bredband via fiber kan du läsa våra artiklar om bredband via ADSL, bredband via kabel-tv-uttaget, bredband via satellit, Fixed Wireless Access, bredband via radiolänk och mobilt bredband.

Bredbandsleverantörer i SorNet fibernät

Om du är ansluten till SornEt så sköter dom den lokala infrastrukturen som din bostad är uppkopplad mot. Du behöver dock beställa bredband från en av följande bredbandsleverantörer för att ansluta till internet:

Internethastigheter i SorNet fibernät

  • Bredband 10/10 Mbit/s
  • Bredband 100/10 Mbit/s
  • Bredband 100/100 Mbit/s
  • Bredband 250/100 Mbit/s
  • Bredband 250/250 Mbit/s
  • Bredband 500/100 Mbit/s
  • Bredband 500/500 Mbit/s
  • Bredband 1000/100 Mbit/s
  • Bredband 1000/1000 Mbit/s

Är du osäker på vilken hastighet du behöver kan du läsa vårt blogginlägg med en guide om att välja hastighet.

Anslutning till SorNet

Kostnaden för en fiberanslutning påverkas till stor del av hur stora grävkostnaderna blir, samt hur många i ett område som tecknar avtal för anslutning. Man får själv bekosta arbetet med att gräva, lägga ner slang och teckna markavtal med berörda markägare och återställa marken. SorNet står för material och beställer blåsning av fiber efter det att kanalisationen är nergrävd till närmsta kopplingspunkt. Detta bekostas med hjälp av anslutningsavgiften , ingen extra avgift tas ut för detta. Anslutningsavgifterna tas av kommunfullmäktige.

Kontakta SorNet

E-post. itenheten@sorsele.se