Skekraft

Skekraft

Skellefteå Kraft är en av Sveriges fem största elproducenter och störst bland de kommunägda kraftbolagen. Produktionen är koncentrerad till norra Sverige och bolaget har egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Bolaget bygger och äger fibernätet i Skellefteå med omnejd. Åtta av tio kommuninvånare har tillgång till ett av Sveriges snabbaste och bästa nät.

Se om du kan få bredband från Skekraft:

Sök på din adress

Adress

Skellefteå Kraft
Kanalgatan 71
93180 Skellefteå