LandNet

LandNet

LandNet AB bygger, äger och driver ett fiberoptiskt kommunikationsnät, ett riktigt Öppet Stadsnät. LandNet är inte bara ägare av ett fibernät utan är också kommunikationsoperatör.
Detta innebär för kunderna att, det är ett nät som förblir ett Öppet Stadsnät.

Se om du kan få bredband från LandNet:

Sök på din adress

Adress

Landnet AB
BOX 34
244 21 Kävlinge