PTS får mer tid på sig att lämna förslag på åtgärder för ökad bredbandsutbyggnad

Uppdaterad

bredband via satellit

Sedan tidigare har Post- och telestyrelsen (PTS) fått i uppdrag av Regeringen att främja tillgången till bredband i landet och arbeta aktivt för att nå bredbandsmålet.

Uppdraget ändrades i oktober 2021

Den 28 oktober 2021 ändrades dock uppdraget något och Regeringen gav PTS i uppdrag att även analysera åtgärder för ökad bredbandsutbyggnad i Sverige.

Ändringen innebär att PTS även ska lämna förslag till eventuella åtgärder som kan vidtas av regeringen, men även av andra aktörer, för att möjliggöra att fler slutkunder kan få möjlighet till bredband via satellit.

PTS får ytterligare fyra månader på sig

Planen var från början att PTS skulle redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 augusti 2022. Detta har dock ändrats och ändringen innebär att PTS får fyra månader till på sig innan uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). Det nya datumet är satt till senast den 22 december 2022.