10 000 Mbit/s - snabbare bredband får man leta efter!

affärsverken

Affärsverken är nu det första öppna stadsnätet i Europa som kan leverera 10 000 Mbit/s genom ett par av tjänsteleverantörernas bredbandsabonnemang. Man får hålla i sig när man surfar!

Hur snabbt är det?

10 000 Mbit/s är tio gånger snabbare än de snabbaste alternativ som hittills varit tillgängliga på marknaden, dessutom är det HUNDRA gånger snabbare än det statliga bredbandsmålet för år 2020.

Det ska tilläggas att även innan utbyggnaden så hade Affärsverken en hastighet på 1000 Mbit/s, även det är en mycket hög hastighet.

Affärsverken, tillsammans med utvalda tjänsteleverantörer, är nu redo att rulla ut den nya tjänsten.