Telge Nät

Telge Nät

Telge Nät äger, utvecklar och underhåller näten för el-, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp. Telge Nät bidrar till och tar ansvar för hela Södertäljes digitala utveckling. Resan startade redan 2005 då Telge Nät påbörjade utbyggnaden med fibernätet som är grunden till det digitala samhället.

Se om du kan få bredband från Telge Nät:

Sök på din adress

Adress

Telge Nät
Box 633
151 27 Södertälje