Splitvision

Splitvision

SplitVision är Borås stadsnät. Nätet är byggt med fiberoptisk kabel och erbjuder företag och privatpersoner bredband med mycket hög kapacitet. Anslutna fastigheter har tillgång till ett driftsäkert nät som klarar såväl dagens alla tjänster som morgondagens krav och möjligheter.

Se om du kan få bredband från Splitvision:

Sök på din adress

Adress

Borås elnät AB
Box 1714
Majorsgatan 5
501 17 Borås