Open Universe

Open Universe

Hela idén med Open Universe kan sammanfattas med två ord: Öppenhet och valfrihet. I det öppna nätet finns ett stort antal tjänsteleverantörer som på lika villkor, erbjuder sina tjänster till nytta och glädje för såväl privatpersoner som företag, kommuner och fastighetsägare. Som kund väljer man det som passar bäst och det är enkelt att byta leverantör om man önskar det. Vi tror inte på fastlåsning av kunderna, det känns inte särskilt modernt. Open Universe är sedan 2011 en del av Telenorkoncernen, ett av Norges största börsnoterade bolag.

Se om du kan få bredband från Open Universe:

Sök på din adress

Adress

Telenor Sverige AB
Box 3081
169 03 Solna