Landskrona

Landskrona

Stadsnätet ägs och drivs av Landskrona Energi AB. Nätet är helt fiberbaserat vilket borgar för att investeringen kommer att vara framtidssäker och att vi kommer att kunna leverera snabba och moderna tjänster under lång tid framöver. Nätet är ett öppet stadsnät. Det innebär att alla tjänsteleverantörer som så önskar får lov att leverera tjänster på lika villkor.

Se om du kan få bredband från Landskrona:

Sök på din adress

Adress

Landskrona Energi AB
Gasverksgatan 2
261 35 Landskrona