Falu

Falu

Falu Energi & Vatten bygger och driftar ett öppet framtidssäkert fibernät för det digitala samhället. Vi är den lokala kommunägda leverantören av ett öppet nät där du som slutanvändare väljer fritt tjänsteleverantörer och vilka tjänster du vill ha.

Se om du kan få bredband från Falu:

Sök på din adress

Adress

Falu Energi & Vatten
Box 213
791 25 Falun