Öresundskraft

Öresundskraft

Öresundskraft bygger, drifter och ansvarar för det fysiska fibernätet. Tjänsterna och utbudet står tjänsteleverantörerna för. Med stadsnät får du tillgång till internet, TV och telefoni från flera tjänsteleverantörer i samma uttag. Fördelen med att samla många leverantörer i samma nät är bland annat att kvaliteten på tjänsterna ökar samtidigt som konkurrensen i nätet pressar ner priserna.

Se om du kan få bredband från Öresundskraft:

Sök på din adress

Adress

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
Box 642
251 06 Helsingborg