Antalet TV-abonnemang via fiber ökade 2020

Uppdaterad

tv-abonnemang

I Sverige fanns det i slutet av år 2020 totalt 4,5 miljoner digitala betal-TV-abonnemang enligt PTS rapport Svensk Telekommarknad. Betal-tv-abonnemang tillgängliggörs den svenska marknaden inom flera olika så kallade infrastrukturer såsom via kabel-tv nät, satellit, marknätet, fiber eller ADSL. Antalet abonnemang växte kraftigt då Tele2 (tidigare Com Hem) lade ner de analoga sändningarna inom kabel-tv-nätet och istället gjorde om abonnemangen till digitala abonnemang.

TV-abonnemang via IPTV och fiber ökar

TV-abonnemang via bredband (även kallat IPTV) ökade till totalt 1,4 miljoner abonnemang. Fiber är idag den största distributionsplattformen för digitala betal tv-abonnemang i Sverige direkt till slutkonsuemnt.

Jämför bredband och TV-paket direkt på Bredbandsval.se!
Sök på din adress och se om du kan få bredband och TV-paket via fiber.

Analoga kabel-TV-abonnemang minskar

Antalet analoga kabel-tv-abonnemang uppgick till totalt ca 0,5 miljoner, vilket är en enorm minskning då Com Hem (som idag heter Tele2) släckte ned sina analoga sändningar kommer vi se en minskning i framtiden av denna typ av abonnemang.

Vilka är Sveriges största operatörer inom TV-abonnemang?

De fyra största operatörerna, Tele2 (inklusive Com Hem och Boxer), Telia, Telenor och Allente (tidigare Viasat) innehar tillsammans cirka 96 procent av abonnemangen. En annan operatör inom TV i Sverige är också Sappa.

Om Bredbandsval.se

Bredbandsval.se är en gratistjänst som gör det enkelt att jämföra bredband på nätet. Vårt fokus är att förse dig med all information du behöver genom att på ett överskådligt sätt synliggöra de operatörer och deras bredband som du kan få på just din adress. Tips! Prova att jämföra bredband på din adress.