TV-abonnemang via fiber ökar

Uppdaterad 2 december 2020

I Sverige fanns det för första halvåret 2010 totalt 2,8 miljoner digitala betal-tv-abonnemang enligt PTS rapport Svensk Telekommarknad. Betal-tv-abonnemang tillgängliggörs den svenska marknaden inom flera olika så kallade infrastrukturer såsom via kabel-tv nät, satellit, marknätet, fiber eller ADSL. Totalt minskade antalet abonnemang med 1 procent jämfört med föregående år, sannolikt drivet av att många svenskar i större utsträckning använder sig at streamingtjänster.

Tv-abonnemang via fiber ökar

TV-abonnemang via fiber (även kallat IPTV) ökade dock med 7 procent till ca 1,3 miljoner abonnemang. Fiber är idag den största distributionsplattformen för digitala betal tv-abonnemang i Sverige och sammanlagt 46 procent av samtliga digitala betal-tv-abonnemang är via fiber.

Analoga kabel-tv-abonnemang minskar

Antalet analoga kabel-tv-abonnemang uppgick till totalt 2,3 miljoner, vilket var en minskning med 3 procent. Då Com Hem nyligen släckt ned sina analoga sändningar kommer vi se en minskning i framtiden av denna typ av abonnemang. Läs mer om Com Hems släckning av det analoga nätet.

Vilka är Sveriges största operatörer inom TV-abonnemang?

De fyra största operatörerna, Tele2 (inklusive Com Hem och Boxer), Telia, Telenor och Viasat (VCB Sweden) innehar tillsammans cirka 96 procent av abonnemangen. En annan operatör inom TV i Sverige är också Sappa.


Om Bredbandsval.se

Bredbandsval.se är en gratistjänst som gör det enkelt att jämföra bredband på nätet. Vårt fokus är att förse dig med all information du behöver genom att på ett överskådligt sätt synliggöra de operatörer och deras bredband som du kan få på just din adress. Tips! Prova att jämföra bredband på din adress.

Till alla blogginlägg