PTS prisrapport 2019: Stora prisskillnader för bredband

Uppdaterad

pengar

PTS prisrapport beskriver prisutvecklingen för fasta och mobila bredbandstjänster i Sverige. Operatörerna vars abonnemang ingår i undersökningen hade tillsammans 92 procent eller mer i marknadsandel på deras respektive marknader.

Rapporten handlar om såväl fast som mobilt bredband men håller sig till abonnemang som privatpersoner själva kan teckna, det vill säga inga gruppanslutningar ingår i undersökningen.

Prisutveckling för fast bredband

I undersökningen för fast bredband ingår bredband via fiber (vertikalt och via öppna stadsnät) och bredband via kabel-tv.

Mediankostnaden per månad för abonnemang med 100 Mbit/s nedladdningshastighet och 10 Mbit/s uppladdningshastighet (100/10 Mbit/s) var 270 kr, en minskning med 4 kr jämför med undersökningen för ett år sedan. Abonnemang med 100/10 Mbit/s kostade mellan 121 och 544 kr per månad till privatpersoner.

Tips! Genom att söka i vår tjänst kan du enkelt jämföra priser på bredband på din adress. Vi jämför flertalet operatörer på din adress så att du kan jämföra hastigheter, priser och erbjudanden.

Mediankostnaden för ett abonnemang med 100/100 Mbit/s (även kallad symmetrisk hastighet) var 326 kronor, en ökning med 19 kr jämfört med 2018. Månadskostnaden för ett symmetriskt abonnemang med 100 Mbit/s varierade mellan 173 och 599 kr.

Abonnemang med 1 Gbit/s var avsevärt dyrare än abonnemang på 100 Mbit/s. Mediankostnaden för abonnemang på 1 Gbit/s symmetrisk hastighet var 728 kronor, 103 kr mer än 2018. Spridningen i månadskostnad mellan internetleverantörer var 371 till 1 268 kr för ett symmetriskt 1 Gbit/s- abonnemang.

Prisutveckling för mobilt bredband

Priserna för abonnemang på mobilt bredband var i stort sett oförändrade 2019 jämfört med 2018. Av de undersökta abonnemangen var det endast abonnemang med 400 Gbyte som hade ökat i pris, från 449 till 499 kr. Abonnemang med övriga datamängder hade samma lägstapris som 2018. Sett över en längre tidsperiod har dock abonnemang med stora datamängder (60-200 Gbyte) sjunkit avsevärt i pris.

Deltagande internetleverantörer i årets undersökning

Vill du läsa hela rapporten hittar du den här.