Bredbandsval.se är med som ett case i Berghs utbildning

Uppdaterad

studenter berghs

Vi har haft förmånen att arbeta med Samir Selbi, Jessica Vernberg och Markus Thorén några veckor, och här delar de sina erfarenheter och insikter från projektarbetet.

Ni studerar alla tre ett nytt heltidsprogram på Berghs - vad går utbildningen ut på?

Programmet Growth Marketing på Berghs har ett stort fokus på digital marknadsföring, där vår främsta uppgift är att läsa av data och samla insikter kring det datan visar oss. Med ett growth mindset sätter vi då igång processer där slutmålet är tillväxt. - Samir

Hur har ni metodiskt arbetat för att hjälpa kunderna bättre på bredbandsval.se?

Efter att ha tittat närmre på hemsidan och gett feedback på vilka konkreta förändringar Bredbandsval.se skulle kunna göra använde vi oss av Google Analytics för att se om datan kunde avslöja några eventuella brister eller identifiera styrkor på hemsidan. Den här processen gav oss flera viktiga och kritiska insikter som vi kunde dela med oss av och tillsammans spåna vidare kring lösningar på. – Jessica

Vad har varit de stora lärdomarna om bredbandsbranschen?

En intressant aspekt enligt oss är att en leverantör gynnas av samarbeten i branschen. Utbudet är väldigt stort i valet av bredband. Därför är det viktigt att som operatör vara uppmärksam på hur marknaden ser ut, hur konkurrenter agerar, och ta egna initiativ. För att sticka ut ur bredbandsbruset behöver operatörerna arbeta aktivt med sin marknadsföring för att vara ”top of mind” när kunderna ställs inför valet av bredband. Operatörerna behöver också arbeta aktivt med sin kundnöjdhet för att behålla kunder långsiktigt, framförallt när vi ser många avtal som har kort uppsägningstid och inga bindningstider. – Markus