Sorsele stadsnät

Sorsele stadsnät

Sorsele kommuns fibernät är kopplat mot AC-Net där de tjänsteleverantörer som finns idag också är anslutna.

Kontaktuppgifter

Telefon. 0952 - 140 00

Postadress

Sorsele kommun
924 81 Sorsele