Ödeshög stadsnät

Ödeshög stadsnät

Ödeshögs kommun är själva nätägare till det stam- och accessnät av fiber som har byggts i kommunen. Det kan därför erbjudas bredbandstjänster i form av internet, TV och telefoni via fiber på såväl landsbygd som i tätort via det delvis kommunägda bolaget VÖKBY Bredband.

Kontaktuppgifter

Telefon. 0144-350 00

Postdress

Ödeshög kommun
Stora torget 3
599 80 Ödeshög