Alltele logo no background

AllTele

AllTele var en svensk börsnoterad internetleverantör, teleoperatör och TV-leverantör med privat- och företagskunder i hela Sverige. AllTele startade sin verksamhet i Stockholm 2002 och växte genom förvärv av andra verksamheter. Verksamheten flyttade senare till Skellefteå. 2017 förvärvade man leverantören T3 och bildade internetleverantören A3.

AllTele bredband

AllTele var en internetleverantör som erbjöd fast bredband via fiber, ADSL och mobilt bredband.

AllTele hade flera olika typer av abonnemang beroende på förutsättningarna på din adress och de som kunde få AllTele bredband via fiber på din adress kunde välja mellan följande hastigheter:

 • AllTele Bredband 10/10 Mbit/s
 • AllTele Bredband 100/100 Mbit/s
 • AllTele Bredband 250/250 Mbit/s
 • AllTele Bredband 500/500 Mbit/s
 • AllTele Bredband 1000/100 Mbit/s
 • AllTele Bredband 1000/1000 Mbit/s

AllTele i stadsnät

AllTele levererade bredband och TV i ett hundratal öppna stadsnät i Sverige.

Om AllTele

Mellan 2007 och 2016 byggde AllTele snabbt upp sin verksamhet genom uppköp av andra internetleverantörer och IT-företag, och därmed deras kundbas. Exempel på verksamheter, eller delar av verksamheter, som AllTele förvärvade är:

 • 2007: Wasadata Bredband AB.
 • 2008: Vattenfalls, Umeå Energis och IP-Cells kunder inom telefoni och bredband.
 • 2011: Ventelo AB.
 • 2013: Bixia telecom med kunder inom telefoni och bredband samt Universal telecom.
 • 2016: Internetleverantören T3 med cirka 60.000 fiberanslutna kunder i Umeå och andra delar av Norrland.

AllTele och T3 bildade A3

I november 2016 blev det klart att internetleverantören AllTele skulle köpa T3 och redan vid årsskiftet 2017 var sammanslagningen ett faktum. När AllTele och T3 slogs samman bildades bolaget A3 tillsammans med IT-företagen Delegate och IT-Total Västernorrland.

AllTele var det största av de bolag som 2017 tillsammans bildade bredbandsleverantören A3.