Wexnet

Wexnet

Wenet är ett öppet fibernät vilket betyder att du väljer fritt vilken leverantör du vill ha för bredband, tv och telefoni – du kan få hela hemmets kommunikation ur ett enda fiberuttag. Ett öppet fibernät med fri konkurrens ger billigare tjänster och gör att du kan sänka dina månadskostnader.

Se om du kan få bredband från Wexnet:

Sök på din adress

Adress

Wexnet
Box 497
351 06 Växjö