Teknikbyrån

Teknikbyrån

Teknikbyrån grundades redan 2002 och har byggt, installerat och driftsatt egna fiber och kopparbaserade bredbandsnät. Under 2014 förvärvades Teknikbyrån av IP-Only och ingår sedan dess som en del av IP-Only. Arbete pågår med att integrera verksamheten. Detta gör att vi inte längre nybygger fibernät utan detta sker framgent genom IP-Only.

Se om du kan få bredband från Teknikbyrån:

Sök på din adress

Adress

IP-Only Networks AB
Att. Teknikbyrån
75381 Uppsala