Teknikbyrån

Teknikbyrån

Teknikbyrån har byggt, installerat och driftsatt egna fiber och kopparbaserade bredbandsnät. Under 2014 förvärvades Teknikbyrån av IP-Only och ingår sedan dess som en del av IP-Only. Arbete pågår med att integrera verksamheten. Detta gör att vi inte längre nybygger fibernät utan detta sker framgent genom IP-Only.

Med stadsnät får du tillgång till internet via bredband, TV och telefoni från flera olika internetleverantörer via fiber. Fördelen med att samla många leverantörer i samma nät är bland annat att kvaliteten på tjänsterna ökar samtidigt som konkurrensen i nätet pressar ner priserna.

Se om du kan få bredband via Teknikbyrån:

Sök på din adress

Kontaktuppgifter

Tel. 08-510 664 00

Postadress

IP-Only Networks AB
Att. Teknikbyrån
75381 Uppsala

Se om du kan få bredband via Teknikbyrån:

Sök på din adress