Sorsele

Sorsele

Sorsele kommuns fibernät är kopplat mot AC-Net där de tjänsteleverantörer som finns idag också är anslutna. Sorsele kommun säljer inga abonnemang utan hänvisar till de tjänsteleverantörer som finns.

Se om du kan få bredband från Sorsele:

Sök på din adress

Adress

Sorsele kommun
924 81 SORSELE