Sollefteå

Sollefteå

Stadsnätet byggs, ägs och drivs av Sollefteå Kommun och binder ihop Sollefteå med resten av världen. Sollefteå stadsnät är ett så kallat Öppet Nät, det vill säga att stadsnätet själv inte levererar några tjänster. Istället är det fritt för olika tjänsteleverantörer att leverera sina tjänster i vårt nät. I det öppna nät erbjuds kunderna frihet att själva välja bland ett flertal olika tjänster från ett antal olika leverantörer. Modellen med ett öppet nät främjar konkurrensen mellan tjänsteleverantörerna och alla levererar tjänster i nätet på samma villkor.

Se om du kan få bredband från Sollefteå:

Sök på din adress

Adress

Sollefteå Kommun
881 80 Sollefteå