Kungälv Energi

Kungälv Energi

2015 startade satsningen Ett fiberrikare Kungälv. Den innebär en stor utbyggnad av fibernätet i Kungälv. Det behövs för kommunens utveckling och det behövs för att vi som bor där ska utvecklas och trivas.

Se om du kan få bredband från Kungälv Energi:

Sök på din adress

Adress

Kungälv Energi AB
Box 515
442 15 Kungälv