Ödeshög

Ödeshög

Ödeshögs kommun är själva nätägare till det stam- och accessnät av fiber som har byggts i kommunen sedan 2003. Det kan därför erbjudas bredbandstjänster i form av internet, TV och telefoni via fiber på såväl landsbygd som i tätort via det delvis kommunägda bolaget VÖKBY Bredband.

Se om du kan få bredband från Ödeshög:

Sök på din adress

Adress

Ödeshög kommun
Stora torget 3
599 80 Ödeshög