Ny undersökning från IP-Only visar att snabbt bredband påverkar effektivitet och hur vi mår när vi jobbar hemma.

Uppdaterad

Jacob Bohlin kommunikationsdirektör IP-Only

Att jobba hemma är effektivt samtidigt som det påverkar välmående hos individen – förloraren är hushållen som saknar rätt teknik för hemarbete, vilket ofta är vanligt på landsbygden. Detta säger en nyligen genomförd undersökning, beställd av IP-Only och utförd av Sifo och med 1 000 respondenter över hela Sverige under juni 2020.

Det är effektivt att jobba hemma – snabbt bredband underlättar

Ca 56 procent av respondenterna upplever det som enklare att utföra sina arbetsuppgifter bättre om man kan arbeta hemma vid behov. Och detta arbetssätt är något vi kan förvänta oss framöver – enligt undersökningen kommer vi arbeta 50 procent mer hemifrån i framtiden jämfört med innan Corona.

Även om det enligt undersökningen uppfattas som allmänt är effektivt att jobba hemma så påverkar tekniken i hög utsträckning. Finns inte tillgång till snabbt bredband via fiber är det exempelvis tre gånger så vanligt med problem. Videomöten är en av de populäraste tjänsterna när vi jobbar hemma, och av de som saknar snabbt bredband upplevs dubbelt så många problem med kvaliteten vid användandet av videomöten.

Stora delar av landsbygden saknar tillgång till snabbt bredband

Undersökningen visar även vikten av en snabb internetuppkoppling då man arbetar hemifrån, och enligt Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning har endast 48 procent snabbt bredband på landsbygden medan 84 procent har det i tätorterna. Orsaken är det i betydligt mindre utsträckning finns fiber och kabel-tv-nät draget på landsbygden.

Intressanta faktapunkter från undersökningen

  • Sju av tio, 68 procent, har förväntats att arbete hemma (56 % i glesbygdskommuner, 73 % i övriga landet).
  • Distansarbetssättet kommer öka – man förväntas att arbete hemma 50 procent mer efter jämfört med innan Corona.
  • Av de som saknar fiber upplever dubbel så många problem med uppkopplingen under videomöten (22%) jämfört med de som har fiber (10%). Mindre än hälften av de som inte har bredband via fiber är nöjda, medan motsvarade siffra för de med fiber är åtta av tio.
  • Mer än åtta av tio med fiber tycker det fungerar bra med att koppla upp fler enheter. Endast hälften av de som inte har bredband via fiber upplever möjligheterna att koppla upp fler enheter som bra.
  • Stabiliteten upplevs betydligt sämre hos de som inte har bredband via fiber.
  • En bra uppkoppling är viktigare än lugn och ro när man arbetar hemifrån. 91 procent anser bra uppkoppling vara viktigt, medan 80 procent tycker att lugn och ro är viktigt.
  • Nära två av tio, 16%, med dålig uppkoppling har övervägt att flytta av den anledningen.
  • En bra uppkoppling har gjort att en av fyra, 24 procent, kan välja arbete och bostadsort som man annars inte kunnat göra.
  • Det är mer än dubbelt så vanligt att det uppstår konflikter i hushåll utan bredband via fiber jämfört med hushåll med detta bredband.

”Den här undersökningen visar att det inte längre kommer att handla om en återgång till det vanliga efter Corona. När samhället anpassas till mer distansarbete och platsoberoende ställs ännu högre krav på att alla har tillgång till snabbt och stabilt bredband. Problemet är att i dag har bara knappt hälften av hushållen på landsbygden tillgång till fiber. IP-Only kommer fortsätta investera miljardbelopp i bredbandsutbyggnaden. Men om inte betydligt mer bidrag skjuts till från det offentliga närmaste åren kommer klyftorna mellan stad och land fortsätta öka och landsbygden blir ett digitalt b-lag.”, säger Jacob Bolin, kommunikationschef på IP-Only.

Länk till hela rapporten hittar du här.