Svensk telekommarknad 2022

Uppdaterad

svensk telekommarknad 2022

PTS (Post- och telestyrelsen) publicerar varje år en rapport om den svenska telekommarknaden. Rapporten "Svensk telekommarknad" är enligt oss en av Sveriges viktigaste undersökningar som innefattar utvecklingen inom abonnemang, intäkter och datatrafik inom flera områden. De områden som alltid ingår är:

Rapporten är baserad på data som samlats in och analyserats av PTS. Alla siffror i rapporten avser förhållandet per den 31 december 2022.

Nedan har vi på vanlig manér sammanfattat några av de mest intressanta områdena.

Marknadsutveckling för fast bredband

Vid utgången av 2022 fanns det enligt PTS ungefär 4,3 miljoner abonnemang på fast bredband. Jämfört med föregående år är antalet på samma nivå. Fiber är den teknik för fast bredband som ökar mest och uppgår nu till ca 3,5 miljoner abonnemang. Kabel-tv minskade med ca 2% och uppgår nu till ca 674 000 abonnemang. DSL (bredband via telejacket minskar och uppgår till ca 110 000 abonnemang.

Hastighetsutveckling för fast bredband

Av samtliga abonnemang i Sverige hade 92 procent en nedladdningshastighet på 100 Mbit/s eller mer, en ökning från 88 procent. Uppströmshastigheterna ökar också för abonnemang på fast bredband. Antalet abonnemang på fast bredband med en uppladdningshastighet på 100 Mbit/s eller mer ökade med 7 procent till 3 miljoner abonnemang

Gruppanslutningar fast bredband

Ungefär 1,2 miljoner bredbandsabonnemang uppgavs vara gruppanslutningar, vilket är en ökning med 7 procent. Av det totala antalet privata fiberabonnemang var 29 procent gruppanslutningar.

Marknadsutveckling för betal-TV-abonnemang

Det fanns 4,1 miljoner digitala betal-tv-abonnemang (via kabel-tv-nät, satellit, marknätet eller bredband) vilket var lika många som föregående år. Antalet abonnemang via digitala kabel-tv-nät uppgick till 1,8 miljoner, vilket var på samma nivå som ett år tidigare. Antalet abonnemang på IPTV via fiber ökade med 7 procent till 1,6 miljoner.

Abonnemang via marknätet minskade med 10 procent till 209 000 och satellit minskade med 10 procent till 363 000. Andelarna för digitala tv-tjänster baseras på antalet betal-tv-abonnemang fördelat på digitala distributionssätt. De fyra största aktörerna, Tele2, Telia Company, Telenor och Allente svarade tillsammans för 92,8 procent av abonnemangen.