Svensk telekommarknad 2019

Uppdaterad

logga-pts

Post- och Telestyrelsen har till uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på den Svenska marknaden. I kartläggningen, som genomförs halvårsvis, ingår statistik om abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom områdena:

  • Mobila samtals- och datatjänster
  • Internettjänster (bredband)
  • Fasta samtalstjänster
  • Traditionella tv-tjänster
  • Datakommunikationstjänster och svartfiber till slutkund

Alla sifferuppgifter avser förhållandet per den 31 december 2019. Totalt innehåller undersökning information från över 500 operatörer, kommuner och andra aktörer.

I detta blogginlägg har vi valt att endast övergripande titta på hur utveckligen ser ut inom fast bredband och inom betal-tv-området.

Marknadsutveckling för fast bredband

Det fanns ca 4,0 miljoner abonnemang på fast bredband i slutet av 2019, vilket motsvarar en ökning med 2 procent mot föregående år. Antalet abonnemang via fiber, den vanligaste infrastrukturen, uppgick till 2,9 miljoner, vilket är en ökning med 9 procent. Antalet abonnemang på fast bredband via kabel-tv nät uppgick till 0,7 miljoner (-1 procent), abonnemang via ADSL (bredband via telejacket) 0,5 miljoner (-23 procent).


Tips! Vill du passa på att se vilka olika bredbandserbjudande och kampanjer för fast bredband som finns just nu kan du använda vår söktjänst för bredband på din adress.


Hastighetsutveckling

Det fanns 3,2 miljoner abonnemang med nedladdningshastigheter på 100 Mbit/s eller mer vilket var en ökning med 8 procent. 78 procent av alla abonnemang i Sverige hade 100 Mbit/s eller mer, vilket var en ökning från 74 procent.

Gruppanslutningar

Med gruppanslutningar avses privata internetabonnemang som är tecknade med till exempel hyresvärdar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter eller byalag istället för direkt med slutkunden.

Gruppanslutningar uppgår till ca vart femte av alla privata bredbandsabonnemang Under 2019 så uppgavs av operatörerna att över 900 000 abonnemang var gruppanslutningar, vilket var en ökning med 12 procent. Av dessa var 83 procent abonnemang via fiber.

Marknadsutveckling för betal-tv-abonnemang

Det fanns ca 2,9 miljoner digitala betal-tv-abonnemang (via kabel-tv nät, satellit, marknätet eller bredband) vilket var 1 procent mindre än föregående år. Antalet abonnemang på tv via fiber ökade med 8 procent till 1,2 miljoner och fiber är den största distributionsplattformen för digitala betal tv-abonnemang.

Vill du läsa rapporten i sin helhet så hittar du den här.