Ytterligare satsning och miljardstöd till bredbandsutbyggnad i Sverige

Uppdaterad

nätverkskablar i par

Ytterligare satsning och rejält stöd till bredbandsutbyggnad i Sverige

Den svenska regeringen föreslår att det satsas ytterligare 1,4 miljarder kronor nästa år på bredbandsutbyggnad. Sedan ska det satsas 500 miljoner kronor år 2022 och därefter 100 miljoner årligen under 2023, 2024 och 2025. Stödet innebär att förutsättningarna för att åstadkomma bredbandsutbyggnad i hela landet förbättras. Regeringens förslag som lagts fram bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen vill att Sverige ska ha bredband i absolut världsklass. Man är övertygad om att det är en förutsättning för att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter. Med regeringens förslag på stöd kan utbyggnadstakten av både fast och trådlöst bredband fortsatt hålla hög takt och även förbättras.

Tidigare avsatta medel räcker tyvärr inte

Det finns redan tidigare medel avsatta för ändamålet och i år finns 150 miljoner kronor, 200 miljoner kronor 2021, och 300 miljoner kronor 2022. Post- och telestyrelsen (PTS) är den förvaltande myndigheten för detta stöd. Under innevarande programperiod för landsbygdsprogrammet (2014–2020) har regeringen därtill avsatt ca 4,45 miljarder kronor på bredbandsstöd för utbyggnad i vissa områden där det idag inte är kommersiellt lönsamt att bygga ut.

Alexander Widell, VD på Bredbandsval i Sverige, kommenterar satsningen:

  • Snabbt bredband är en förutsättning idag för att kunna arbeta hemifrån, inte minst Covid-19 har ytteligare bevisat det. Att vi nu satsar ännu mer i Sverige är såklart mycket positivt, speciellt på landsbygden där mycket av stödet kommer att hamna.

Om Bredbandsval.se

Bredbandsval.se är en gratistjänst som gör det enkelt att jämföra bredband på nätet. Vi vill förse dig med all information du behöver genom att på ett överskådligt sätt synliggöra internetleverantörer och deras bredband som du kan få på just din adress. Tips! Prova att jämföra bredband på din adress.