Post- och Telestyrelsens (PTS) innovationstävling - Från utanför till internet - har utsett 8 vinnare

Uppdaterad

pts innovationstävling

Post- och telestyrelsens (PTS) fick totalt in över 100 ansökningar till årets innovationstävling med temat "Från utanför till Internet". Åtta vinnare i den 16:e innovationsstävligen kommer att dela på 15,6 miljoner kronor för att hjälpa dem som hamnat utanför digitaliseringen. Flera av projekten handlar om att höja kunskapen bland målgrupperna, så att de kan och vill använda digitala tjänster.

Vi på Bredbandsval.se tycker att de det är superkul att de uppmärksammar dessa tjänster som verkligen hjälper fler att nyttja internet. Bredbandsval.se har tidigare fått bidrag för att öka tillgängligheten även på vår sida. Surfa in på www.bredbandsval.se om du prova att jämföra bredband på din adress.

Över 100 ansökningar!

PTS fick totalt in över 100 ansökningar till innovationstävlingen med temat "Från utanför till Internet". Av dessa gick 21 projekt vidare och fick 100 000 kronor för att göra en såkallad förstudie. Efter presentationer för expertrådet hos PTS har nu total projekt åtta beviljats finansiering. Projekten delar på sammanlagt cirka 15,6 miljoner kronor.

Över 1 miljon Svenskar leveri i ett digitalutanförskap PTS räknar med att cirka 1,1 miljoner människor i Sverige lever i digitalt utanförskap. PTS arbetar för att alla ska kunna använda digitaliseringens möjligheter.

PTS ser att stora grupper hamnar utanför för att de inte kan, förstår eller vill använda digitala lösningar. Det gäller till exempel många äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända med låg utbildning.

De åtta vinnarna

Begripsam AB

 • Projekttitel: Kompetenscentrum: IF och deltagande i det digitala samhället
 • Projektbeskrivning: Personer med intellektuell funktionsnedsättning har stora behov av stöd för att kunna delta i det digitala samhället. Vår lösning samlar de personer och verksamheter med störst kunnande på detta område och vi kanaliserar deras kunnande ut i verksamheterna via kompetensutvecklande aktiviteter och produktion av lär-resurser.

Funka Nu AB

 • Projekttitel: Övningar för ökad färdighet med digitala betaltjänster
 • Projektbeskrivning: Lösningen är en plattform som utbildar personer med kognitiva funktionsnedsättningar och andra målgrupper i hur digitala betaltjänster används

Högskolan i Skövde

 • Projekttitel: Utveckling av beslutsstöd för användare i riskfyllda situationer online
 • Projektbeskrivning: Ett webbläsarverktyg som hjälper användare att agera säkert på Internet. Verktyget ger användare kunskap att hantera riskfyllda situationer säkert.

Lexicon AB

 • Projekttitel: Ökad digital kompetens hos svenska småföretag och egenföretagare
 • Projektbeskrivning: En digital utbildningsplattform för småföretagare som guidar och utbildar för en digitaliserad arbetsvardag.

Lingio AB

 • Projekttitel: Lingio: internet för alla
 • Projektbeskrivning: Lingios kurser lär intuitivt ut och motiverar användandet av viktiga digitala tjänster för äldre, funktionshindrade och utrikes födda med språksvårigheter.

Läs och Lär McShane Education AB

 • Projekttitel: Digitala reporterskolan – MIK för barn i utsatta områden
 • Projektbeskrivning: En digital lärportal där olika aktörer kan nå barn i utsatta områden och arbeta med MIK, läs- och språkutveckling, digital kompetens, samt stimulera till delaktighet.

Tieto Sweden AB

 • Projekttitel: Min ekonom
 • Projektbeskrivning: Personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning ska få ett tillgängligt stöd att klara sin vardagsekonomi och därmed bättre förutsättningar att leva ett självständigt liv.

Verisec AB

 • Projekttitel: E-legitimation med delad kontroll
 • Projektbeskrivning: En e-legitimation med delad kontroll möjliggör för de som själva inte kan ta fullt ansvar för sin digitala identitet att bli delaktiga i det digitala samhället.