IP-Only byter namn till GlobalConnect

Kommunikationsoperatören IP-Only byter namn till GlobalConnect

I februari 2020 i år bestämde sig ägaren EQT att slå ihop dansk-norska GlobalConnect med svenska IP-Only. I och med sammanslagningen skapade EQT en av de största aktörerna inom digitalisering i hela Nordeuropa. Med sina olika bolag äger koncernen digital infrastruktur i hela Norden samt i Tyskland.

Under 2020 bytte även företagserbjudandet namn till GlobalConnect medan man behöll varumärket IP-Only mot privatkunder i Sverige.

Varumärket IP-Only försvinner

Nu, knappt tre år senare, väljer dock bolaget att även slå samman sina varumärken för privatkunder i Sverige, men även i sina övriga verksamhetsländer. Konsumentvarumärkena IP-Only i Sverige, men även Homenet i Norge och Tyskland och Onefiber i Danmark och Finland byter namn till GlobalConnect. Namnbytet sker den 19 januari 2023.

GlobalConnect är tydliga med att namnbytet inte ska innebära någon förändring vad gäller ambitionsnivå. Företaget kommer att fortsätta att bygga fiber och koppla upp Sverige för att skapa ett mer digitalt jämlikt samhälle, men under nytt namn.

Risk för förvirring bland konsumenter

IP-Only sedan starten har kopplat upp över hundratusentals hushåll till bredband via fiber i Sverige och man är en av de aktörer som investerar mest i bredbandsutbyggnaden i Sverige.

Trots kommunikationsinsatser från GlobalConnect finns det såklart en risk för förvirring bland konsumenterna när varumärket IP-Only försvinner.

Mer om GlobalConnect Sverige

GlobalConnect Sverige är en del i en växande nordeuropeisk koncern. Tillsammans kommer bolagen i koncernen ha en digital infrastruktur bestående av 84 500 kilometer fibernät och 30 000 kvadratmeter datacenter i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Finland.

Företaget har cirka 1 700 medarbetare, 30 000 företagskunder och ansluter fler än 380 000 privathushåll med ett eget fibernät.