Regeringen vill se id-krav vid fakturaköp på nätet

Uppdaterad

Bredbandsval.se använder BankID för att autentitiera kunder vid beställning av bredband.

Enligt Internetstiftelsens årliga rapport Svenskarna och internet 2021 uppgav 89% av befolkningen (16 år eller äldre) att de e-handlar. Om man enbart ser till de som även svarat att de använder internet så svarade 94% av internetanvändarna att de e-handlar.

Men även om e-handeln har vuxit kraftigt de senaste åren, inte minst under pandemin, uppger nästan 20% att det är först under de senaste tre åren som de börjat handla på nätet.

2022 känns det självklart att man kan beställa och köpa varor och tjänster online. Det finns dock fortfarande grupper som inte har möjlighet att identifiera sig online, något som komplicerar genomförandet av det nya lagförslaget.

Förslaget, som just nu är ute på remiss, kommer bland annat påverka möjligheten att beställa bredband.

Osäkerhet vid betalning på nätet

Enligt Sveriges riksbanks rapport Så betalar svenskarna 2020 var kortbetalning fortfarande det vanligaste sättet att betala för varor och tjänster online.

Idag, när betalning genomförs i e-handeln erbjuds konsumenter ofta olika betalningssätt. Betalningssätten kan innebära att konsumenten betalar för varan direkt, eller att betalningen skjuts upp genom exempelvis en fakturabetalning.

Tyvärr känner dock vissa en otrygghet i samband med beställning och köp online. För att råda bot på detta, och öka tryggheten i samband med betalningar, har företagen bakom betallösningarna jobbat intensivt för att utveckla trygga betallösningar. Ett exempel på en tjänst som underlättat arbetet är BankID.

Med växande e-handel och ökade möjligheter till digital identifiering vill regeringen dock se skärpta krav på autentitiering vid köp av tjänster online.

Ökad trygghet med stark kundautentisering

Sedan 2019 gäller krav på stark kundautentisering, dvs. tvåfaktorautentisering, när en kund initierar en elektronisk betalningstransaktion. För att minska risken för bedrägerier, såsom köp av varor och tjänster i annans namn, vill regeringen nu även införa id-krav även vid fakturaköp.

Regeringens nya lagförslag innebär i grund och botten att även kunder som vill betala med faktura på nätet, exempelvis vid beställning av bredband, ska behöva identifiera sig med exempelvis mobilt BankID för att få beställa.

Lagförslaget (Fi2022/00489), som är ute på remissrunda hos en rad instanser som ska få tycka till, är tänkt att motverka risken för bedrägerier. En av instanserna som redan lämnat sitt remissvar är Post- och Telestyrelsen (PTS).

Enligt PTS remissyttrande är man i grunden positiva till förslaget, men lyfter dock att konsumenter som saknar exempelvis BankID riskerar hamna i kläm då de inte kan beställa produkter och tjänster online.

Om riksdagen sedan godkänner lagen träder den i kraft den 1 januari 2023.

Beställ bredband med BankID

På Bredbandsval arbetar vi varje dag med att du som användare ska känna dig trygg med att beställa bredband och TV via oss. Som ett led i detta har vi redan implementerat stöd för signering med BankID i samband med beställningar av mobilt bredband. Detta då mobilt bredband, till skillnad från fast bredband, inte är kopplat till en specifik adress vilket ökar risken för bedrägeri. Vitsen med att beställa fast bredband till någon annan är inte så stor för en bedragare om de inte kan utnyttja tjänsten.

Vi på Bredbandsval följer såklart utvecklingen kopplat till lagförslaget noga. För oss är det dock viktigt att ALLA ska kunna använda vår tjänst. Med nuvarande förslag finns, precis som PTS skriver i sitt yttrande, risken att man begränsar möjligheterna för de de som inte har, eller inte kan få, BankID. Exempel på grupper som man riskerar stänga ute är exempelvis delar av den äldre befolkningen, utrikes födda svenskar som saknar svensk personnummer samt personer från andra länder med fritidsboende i Sverige.

Vid frågor om vår tjänst är du alltid välkommen att kontakta oss!