European broadband awards 2018

Uppdaterad

broadbandawards bredbandsval 2

European Broadband Awards handlar i mångt och mycket om att ge tillgång till internet till den Europeiska befolkningen, framtidssäkra infrastruktur och lyfta fram goda exempel på lösningar inom bredbandsområdet.

Bredbandsval.se var med och tävlade 2017 och finns nu representerade i good practice database där framstående satsningar inom bredbandsområdet i hela Europa finns samlade, läs mer om Bredbandsval.se i good practice database

Det finns i tävlingen möjlighet att tävla inom 5 kategorier:

1. Innovativa modeller för finansiering och investering

Projekt som tillämpar effektiva och innovativa finansierings-, affärs- eller investeringsmodeller.

2. Kostnadsreducering eller samfinansiering i en framtidssäkrad infrastruktur

Kategorin riktar sig till projekt som tillämpade åtgärder som utnyttjar synergierna mellan olika infrastrukturer och strävar efter samarbeten mellan relevanta intressenter för att bygga och investera i framtida infrastruktur med hög kapacitet.

3. Territoriell sammanhållning i landsbygdsområden och avlägsna områden

Projekt med inverkan på territoriell sammanhållning i landsbygdsområden och avlägsna områden, hållbar territoriell utveckling, konkurrenskraft och bättre anslutning av territorier.

4. Socioekonomisk inverkan och överkomlighet

Kategorin är för projekt som har direkta och indirekta socioekonomiska effekter, liksom effekten på överkomliga tjänster för slutanvändare.

5. Öppenhet och konkurrens

Projekt som strävar efter öppenhet i infrastrukturen och skapar gynnsamma villkor för konkurrens mellan detaljhandelsleverantörer.

Mer information på om tävling och hur man ansöker finns på EUs sida: European Broadband Awards.