bredbandsval.se

European broadband awards 2018

European Broadband Awards handlar i mångt och mycket om att ge tillgång till internet till den Europeiska befolkningen, framtidssäkra infrastruktur och lyfta fram goda exempel på lösningar inom bredbandsområdet.

Bredbandsval.se var med och tävlade 2017 och finns nu representerade i good practice database där framstående satsningar inom bredbandsområdet i hela Europa finns samlade. Länk: Bredbandsval.se i good practice database


### Det finns i tävlingen möjlighet att tävla inom 5 kategorier:

1. Innovativa modeller för finansiering och investering
Projekt som tillämpar effektiva och innovativa finansierings-, affärs- eller investeringsmodeller.

2. Kostnadsreducering eller samfinansiering i en framtidssäkrad infrastruktur
Kategorin riktar sig till projekt som tillämpade åtgärder som utnyttjar synergierna mellan olika infrastrukturer och strävar efter samarbeten mellan relevanta intressenter för att bygga och investera i framtida infrastruktur med hög kapacitet.

3. Territoriell sammanhållning i landsbygdsområden och avlägsna områden
Projekt med inverkan på territoriell sammanhållning i landsbygdsområden och avlägsna områden, hållbar territoriell utveckling, konkurrenskraft och bättre anslutning av territorier.

4. Socioekonomisk inverkan och överkomlighet
Kategorin är för projekt som har direkta och indirekta socioekonomiska effekter, liksom effekten på överkomliga tjänster för slutanvändare.

5. Öppenhet och konkurrens
Projekt som strävar efter öppenhet i infrastrukturen och skapar gynnsamma villkor för konkurrens mellan detaljhandelsleverantörer.

Mer information på om tävling och hur man ansöker finns på EUs sida: European Broadband Awards 2018.