Användning av internet och telefoni i Sverige - PTS individundersökning.

Uppdaterad

PTS individundersökning

Användning av internet och telefoni i Sverige undersöks vart annat år av Post- och Telestyrelsen genom en enkätundersökning. Undersökningen omfattar både svenskarnas användning av mobiltelefoni, bredband och TV. I detta blogginlägg tittar vi närmare på hur utveckling främst sett ut inom bredbandsområdet.

97 procent använde internet i hemmet under 2019

Drygt 97 procent i undersökning svarande att de använde internet i hemmet vilket var en ökning från 93 procent 2017. 91 procent svarade att de använde internet i hemmet i stort sett varje dag, vilket var en ökning från 86 procent vid mätningen 2017. I åldersgruppen 61-75 år var användandet något mindre utbrett, 78 procent använde internet i stort sett varje dag.

Fiber vanligaste infrastrukturen

Knappt två tredjedelar av respondenterna, ungefär 62 procent, uppgav att de hade fiber eller fiber-LAN som sin huvudsaklig internetanslutning. Detta innebär också att fiber var det vanligaste alternativet. Samtidigt har bredband via telejacket (ADSL/VDSL) minskat från 35 procent till 10 procent mellan 2013 och 2019. Andelen som svarade att de hade mobilt bredband som huvudsaklig anslutningsform var 12 procent, jämfört med 18 procent 2013.

Tips! Vill du se vilka infrastrukturer som du kan få på din adress? Prova vår tjänst för att hitta och jämföra bredband på din adress.

I tätorter var det en större andel (64 procent) som hade fiber som sin huvudsakliga internetanslutning i hemmet än utanför tätort (47 procent). Utanför tätort var mobilt bredband vanligare än i tätort. Vart tredje hushåll utanför tätort anslöt till internet via mobilt bredband och motsvarande i tätort var ca var tionde hushåll.

Obegränsad data – viktigt för många

Var fjärde respondent uppgav att de valt sin huvudsakliga internetanslutning i hemmet på grund av att de inte vill ha någon begränsning i datamängd och att de använder tjänster som kräver högre överföringshastigheter. Vad gäller att inte ha begränsningar i dataanvändandet var detta framförallt viktigt för de som ansluter till internet via fiber.

De flesta kan välja mellan flera olika internetoperatörer

56 procent av de som använde internet i hemmet uppgav att de har möjlighet att välja mellan flera internetoperatörer. Hälften av dem (23 procent) kunde välja mellan både fasta och mobila bredbandsabonnemang.

Vill du se om du har möjlighet att välja mellan olika internetoperatörer, prova vår tjänst för att se möjliga bredband på din adress.

Vill du läsa hela undersökning från PTS hittar du den här.